Bronnen seksuele levensloop

De informatie op deze website over de seksuele levensloop is een verkorte weergave van het literatuuronderzoek 'Van alle leeftijden, de seksuele levensloop van conceptie tot overlijden', door Hanneke de Graaf (Rutgers WPF, 2013). Hier vindt u een overzicht van de bronnen die voor dit onderzoek zijn gebruikt.

 • Abdool, Z., Thakar, R., & Sultan, A.H. (2009). Postpartum female sexual function: A review. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 145, 133-137.
 • Ahlers, C.J., Schaefer, G.A., Mundt, I.A., Roll, S., Englert, H., Willich, S.N., & Beier, K.M. (2011). How unusual are the contents of paraphilias? Paraphilia-associated sexual arousal patterns in a community-based sample of men. Journal of Sexual Medicine, 8, 1362–1370.
 • Alink, L.R.A., IJzendoorn, M.H. van, BakermansKranenburg, M.J., Pannebakker, F., Vogels, T., & Euser, S. (2011). Kindermishandeling in Nederland anno 2010: De Tweede Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen (NPM2010). Leiden: Casimir Publishers.
 • American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Fifth ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
 • American Society for Aesthetic Plastic Surgery (2011). Cosmetic surgery national data bank statistics 2012. Gevonden op http://www.surgery.org/sites/default/files/ASAPS-2012-Stats.pdf.
 • Baan, J., Tuk, B. & Vos, R. (2008). Thuis in Burgerschap, Sociale integratie en actief burgerschap in het onderwijs – Praktijkboek. Utrecht: Pharos.
 • Bagchus, L., Martens, M., & Sluis, M. van der (2010). Relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs. Een effect- en procesevaluatie van de lespakketten ‘Relaties & Seksualiteit’ en ‘Lekker in je vel’. Amsterdam: ResCon.
 • Bakker, F., Graaf, H. de, Haas, S. de, Kedde, H., Kruijer, H., & Wijsen, C. (2009). Seksuele gezondheid in Nederland 2009. Utrecht: Rutgers Nisso Groep.
 • Bakker, F., & Vanwesenbeeck, I. (2006). Seksuele gezondheid in Nederland 2006. Delft: Eburon.
 • Baltes, P.B., Lindenberger, U., & Staudinger, U.M. (2007). Life span theory in developmental psychology. In: W. Damon & R.M. Lerner. Handbook of Child Psychology, Theoretical Models of Human Development, pp. 569-664. Hoboken, New Jersey: Wiley Online Library.
 • Bancroft, J. (2009). Human sexuality and its problems, 3rd edition. Atlanta: Elsevier.
 • Bancroft, J., Herbenick, D., & Reynolds, M. (2003). Masturbation as a marker of sexual development. In J. Bancroft (Ed.). SexualDevelopment in Childhood (pp. 156-185). Bloomington: Indiana University Press.
 • Beckman, N., Waern, M., Gustafson, D., & Skoog, I. (2008). Secular trends in self reported sexual activity and satisfaction in Swedish 70 year olds: Cross sectional survey of four populations, 1971-2001. British Medical Journal, 337, a279.
 • Berlo, W. van, Haas, S. de, Oosten, N. van, Dijk, L. van, Brants, L., Tonnon, S., & Storms, O. (2011). Beperkt weerbaar: een onderzoek naar seksueel geweld bij mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking. Utrecht: Rutgers WPF / Movisie.
 • Bitzer, J., & Alder, J. (2000). Sexuality during pregnancy and the postpartum period. Journal of Sex Education and Therapy, 25, 49-58.
 • Blanker, M. H., Bosch, J.L.H.R., Groeneveld, F.P.M.J., Bohnen, A. M., Prins, A., Thomas, S., & Hop, W. C. J. (2001). Erectile and ejaculatory dysfunction in a community-based sample of men 50 to 78 years old: prevalence, concern, and relation to sexual activity. Urology, 57, 763- 768.
 • Bokhorst, C.L., Sumter, S.R., & Westenberg, P.M. (2010). Social support from parents, friends, classmates, and teachers in children and adolescents aged 9 to 18 years: Who is perceived as most supportive? Social Development, 19, 417-426.
 • Bouman, L.N., Bernards, J.A., & Boddeke, H.W.G.M. (2008). Medische fysiologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Brilleslijper-Kater, S. N., & Baartman, H. E. M. (2000). What do young children know about sex? Research on the knowledge of sexuality of children between the ages of 2 and 7 years. Child Abuse Review, 9, 166–182.
 • Brinamen, C.F., & Mitchell, V. (2008). Gay men becoming fathers: A model of identity expansion. Journal of GLBT Family Studies, 4, 521–541. Bucx, F. (2011). Gezinsrapport 2011: Een portret van het gezinsleven in Nederland. Den Haag: SCP.
 • Bun, C.J.E., Schwiebbe, L., Schütz, F.N., Bijlsma-Schlösser, J.F.M., & Hirasing, R.A. (2012). Negative body image and weight loss behaviour in Dutch school children. European Journal of Public Health, 22, 130- 133.
 • Caron, S.L., & Ahlgrim, C.J. (2012). Children's understanding and knowledge of conception and birth: Comparing children from England, the Netherlands, Sweden, and the United States. American Journal of Sexuality Education, 7, 16–36.
 • Cash, T.F. & Pruzinsky, T. (Eds.) (2002). Body Image: A Handbook of Theory, Research, and Clinical Practice. New York: Guilford Press.
 • Cense, M. & Van Dijk, L. (2010) Niet zomaar seks. Jongeren over seks en grenzen. Utrecht: Rutgers Nisso Groep.
 • Chrisler, J.C. (2007). Body image issues of women over 50. In: V. Muhlbauer (Ed.). Women over 50: Psychological perspectives (pp. 6- 25). New York: Springer.
 • Cohen-Kettenis, P.T. (2000). Transseksualiteit: Een overzicht. Tijdschrift voor seksuologie, 24, 63-72.
 • Crone, E. (2008). Het puberende brein. Over de ontwikkeling van de hersenen in de unieke periode van de adolescentie. Amsterdam: Bert Bakker.
 • Delemarre-van    der    Waal,  H.A., Bocca, G., Cohen-Kettenis, P.T., Haasnoot, K., Hack, W. W. M., Rotteveel, J., et al. (2006). Praktische kindergeneeskunde: Kinderendocrinologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghem.
 • Dewitte, M. (2012). Different perspectives on the sex-attachment link: Towards an emotion-motivation account. Journal of Sex Research, 49, 105-124.
 • Diamond, L.M. (2008). Female bisexuality from adolescence to adulthood: Results from a 10-year longitudinal study. Developmental Psychology, 24, 5-14.
 • Dijk, T. van, Veen, M., & Cox, E.,(2010). Slachtofferschap van huiselijk geweld: aard, omvang, omstandigheden en hulpzoekgedrag. Hilversum: Intomart.
 • Dixon-Mueller, R. (2008). How young is “too young”? Comparative perspectives on adolescent sexual, marital, and reproductive transitions. Studies in Family Planning, 39, 247-262.
 • Doorduin, T., & Berlo, W. van (2012). Een dubbel gevoel: een pilotonderzoek naar seksualiteitsbeleving en informatiebehoefte over seksualiteit van transgenders. Utrecht: Rutgers WPF.
 • Döring, N.M. (2009). The Internet’s impact on sexuality: a critical review of 15 years of research. Computers in Human Behavior, 25, 1089- 1101.
 • Dorsselaer, S. van, Looze, M. de, Vermeulen-Smit, E., Roos, S. de, Verdurmen, J., Bogt, T. ter, & Vollebergh, W. (2010). Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland. Utrecht: Trimbos.
 • Elmerstig, E., Wijma, B., & Berterö, C. (2008). Why Do Young Women Continue to Have Sexual intercourse Despite Pain? Journal of Adolescent Health, 43, 357–363.
 • Exterkate, M. (2013). Vrouwelijke genitale verminking in Nederland: omvang, risico en determinanten. Utrecht: Pharos.
 • Fisher, H. (2004). Why we love: The nature and chemistry of romantic love. New York: Henry Holt and Company.
 • Franck, T., Frans, E., & Decraen, E. van (2011). Over de grens? Seksueel opvoeden met het vlaggensysteem. Antwerpen: SENSOA.
 • Franssens, D., & Hospers, H. (2009). Deelrapport 3 homojongenscohort outcomes. Maastricht: Universitaire Press Maastricht.
 • Friedrich, W. N. (1993). Sexual victimization and sexual behavior of children: A review of recent literature. Child Abuse and Neglect, 17, 59-66.
 • Garssen, J., & Meulen, A. van der (2004). Ontwikkelingen rond de perinatale sterfte in Nederland. Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2004, 15-31.
 • Gianotten, W.L. (2007). Pregnancy and sexuality. In: A. Fuglsang-Owens & M.S. Tepper (Eds.). Sexual Health, volume 2, physical foundations (pp. 167-196). Westport/London: Praeger.
 • Gianotten, W.L., Meihuizen-de Regt, M.J., & Son-Schoones, N. van (2008). Seksualiteit bij ziekte en lichamelijke beperking. Assen: Van Gorcum.
 • Goenee, M., Picavet, C. & Kedde, H. (2012). Condoomgedrag en testgedrag in Nederland. Tijdschrift voor Seksuologie, 36, 109-120.
 • Goenee, M., Picavet, C. & Wijsen, C. (2013) Factsheet Landelijke abortusregistratie 2011. Utrecht: Rutgers WPF.
 • Gooren, J. (2009). Over de bestraffing van ontucht met instemming van jongeren. Proces, 88, 220-232.
 • Gort, A. (2011). Elk kind is anders. Amsterdam/Utrecht: FWOS / VU Medisch Centrum.
 • Gott, M., & Hinchliff, S. (2003). How important is sex in later life? The views of older people. Social Science & Medicine, 56, 1617–1628.
 • Graaf, A. de (2009). Geboorteregeling in 2008. Bevolkingstrends, 1e kwartaal, 54-59.
 • Graaf, A. de, & Steenhof, L. (2006). Demografische levensloop van vijftigers. Bevolkingstrends, 54, 15-23.
 • Graaf, H. de (2012). Seksueel gedrag en seksuele beleving in Nederland. Tijdschrift voor Seksuologie, 36, 87-97.
 • Graaf, H. de, Kruijer, H., Van Acker, J., & Meijer, S. (2012). Seks onder je 25e: Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2012. Delft: Eburon.
 • Graaf, H. de, Meijer, S., Poelman, J., & Vanwesenbeeck, I. (2005). Seks onder je 25e: Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2005. Delft: Eburon.
 • Graaf, H. de, Neeleman, A., & Haas, S. de (2009). De seksuele levensloop. In: L. Gijs, W. Gianotten, I. Vanwesenbeeck & Ph. Weijenborg (Red.) Seksuologie (2e editie) (pp. 157-179). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Graaf, H. de, Nikken, P. Janssens, K., Felten, H., & Van Berlo, W. (2008). Seksualisering:    Reden    tot    zorg?    Utrecht:    Rutgers    Nisso Groep/NJi/MOVISIE.
 • Graaf, H. de, & Rademakers, J. (2003). Seks in de Groei: Een verkennend onderzoek naar de (pre-)seksuele ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. Delft: Eburon.
 • Graaf, H. de, & Rademakers, J. (2007). Seksueel gedrag en seksuele gevoelens van prepuberale kinderen. Tijdschrift voor Seksuologie, 31, 184-194.
 • Graaf, H. de, & Rademakers, J. (2009). ‘Seks in de Groei’: update anno 2009. Recente wetenschappelijke inzichten in de seksuele ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. Utrecht: Rutgers Nisso Groep.
 • Graaf, H. de, & Vanwesenbeeck, I. (2006a). ‘Seks is een game’: Gewenste en ongewenste seksuele ervaringen van jongeren op internet. Utrecht: Rutgers Nisso Groep.
 • Graaf, H. de, & Vanwesenbeeck, I. (2006b). Controversiële verlangens. In: F. Bakker & I. Vanwesenbeeck (red.), Seksuele Gezondheid in Nederland 2006 (pp. 47-65). Delft: Eburon.
 • Graaf, R. de, Have, M. ten, & Dorsselaer, S. van (2010). De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking. NEMESIS-2: Opzet en eerste resultaten. Utrecht: Trimbos-instituut.
 • Greil, A.L., Slauson-Blevins, K., & McQuillan, J. (2010). The experience of infertility: a review of recent literature. Sociology of Health & Illness, 32, 140–162
 • Haas, S. de (2012). Seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren en volwassenen in Nederland. Tijdschrift voor Seksuologie, 36, 136-145.
 • Hagens, R., & Leeuwenburgh, I. (1999). Het geheel is meer dan de som der delen: onderzoek naar kennis van seksualiteit bij kinderen van 7 en 8 jaar. Amsterdam: Vrije Universiteit.
 • Harreveld, C. (2009). Ongewenste seks tijdens het uitgaan: wanneer ‘ja’ tot spijt leidt en ‘nee’ niet wordt gerespecteerd. Utrecht: Universiteit Utrecht.
 • Harter, S. (2008). The developing self. In: W. Damon & R.M. Lerner (Eds.). Child and adolescent development: An advanced course, pp. 216-262. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
 • Hartup, W.W. (2006). Relationships in early and middle childhood. In: A. L. Vangelisti & D. Perlman (Eds.). The Cambridge handbook of personal relationships, pp. 177-190. New York: Cambridge University Press.
 • Heijden, P.G.M. van der, Cruyff, M.J.L.F., & Gils, G.H.C. (2009). Omvang van huiselijk geweld in Nederland. Utrecht: Universiteit Utrecht.
 • Huis, L.T. van, & Visser, H. (2001). Weer samenwonen na scheiding of verweduwing. Maandstatistiek van de Bevolking, 49, 17–20.
 • Jakobovits, A. A. (2001). Fetal penile erection. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology, 18, 405.
 • Judicibus, M.A. de, & McCabe, M.P. (2002). Psychological factors and the sexuality of pregnant and postpartum women. Journal of Sex Research, 39, p. 94-103.
 • Kedde, H. (2012). Seksuele disfuncties in Nederland: prevalentie en samenhangende factoren. Tijdschrift voor Seksuologie, 36, 98-108.
 • Kerstens, J., & Graaf, H. de (2012). Jongeren en online seksuele activiteiten. In: J. Kerstens & W. Stol (red.). Jeugd en cybersafety: Online slachtoffer- en daderschap onder Nederlandse jongeren (pp. 135-180). Den Haag: Boom Lemma Uitgevers
 • Kesteren, P.J. van, Gooren, L.J., & Megens, J.A. (1996). An epidemiological and demographic study of transsexuals in the Netherlands. Archives of Sexual Behavior, 25, 589-600.
 • Keuzenkamp, S. (Red.). (2010). Steeds gewoner, nooit gewoon: Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau.
 • Khan, S., Bhaskar, S., Lam, W. & Donat, R. (2012). Establishing a reference range for penile length in Caucasian British men: a prospective study of 609 men. BJU International, 109, 740-744.
 • Kingston, D., Heaman, M., Fell, D., & Chalmers, B. (2012) Comparison of adolescent, young adult, and adult women’s maternity experiences and practices. Pediatrics, 129, e1228-e1237.
 • Klein, M. van der, Tan, S., De Groot, I., Duyvendak, J.W., & Witteveen, D. (2009). Discriminatie is het woord niet: Lesbische vrouwen en homoseksuele mannen op de werkvloer. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • Kleinplatz, P.J., Ménard, A.D., Paradis, N., Campbell, M., Dalgleish, T., Segovia, A., & Davis, K. (2009). From closet to reality: optimal sexuality among the elderly. Irish psychiatrist, 15-18.
 • Kluwer, E. (2010). From partnership to parenthood: A review of marital change across the transition to parenthood. Journal of Family Theory & Review, 2, 105-125.
 • KNMG (2010). Niet-therapeutische circumcisie bij minderjarige jongens. Knoth, R., Boyd, K., & Singer, B. (1988). Empirical tests of sexual selection theory: Predictions of sex differences in onset, intensity, and timecourse of sexual arousal. Journal of Sex Research, 24, 73-89.
 • Kohnstamm, R. (2009). Kleine ontwikkelingspsychologie I: Het jonge kind. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Kuik, S. (2003). Leaving Childhood: Sexuality and How Children become Adolescents. Netherlands' Journal of Social Sciences, 39, 11-22.
 • Kuyper, L. (2012). Transgenders in Nederland: prevalentie en attitudes. Tijdschrift voor Seksuologie, 36, 129-135.
 • Laan, E., & Lunsen, R.H.W. van (1997). Hormones and sexuality in postmenopausal women: a psychophysiological study. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 18, 126-133.
 • Lamers-Winkelman, F., Slot, W., Bijl, B., & Vijlbrief, A. (2007). Scholieren over mishandeling. Amsterdam/Duivendrecht: VU/PI Research.
 • Lankveld, J. van, Kuile, M. ter, & Leusink, P. (2010). Seksuele disfuncties. Diagnostiek en behandeling. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Laumann, E.O., Nicolosi, A., Glasser, D.B., Paik, A., Gingell, C., Moreira, E., & Wang, T. (2005) Sexual problems among women and men aged 40-80 y: prevalence and correlates identified in the global study of sexual attitudes and behaviors. International Journal of Impotence Research, 17, 39-57.
 • Laumann, E.O., Paik, A., Glasser, D.B., Kang, J., Wang, T., Levinson, B., Moreira, E., Nicolosi, A., & Gingell, C. (2006). A cross-national study of subjective sexual well-being among older women and men: Findings from the global study of sexual attitudes and behaviors. Archives of Sexual Behavior, 35, 145-61.
 • Lawrence, A.A. (2008). Gender identity disorders in adults: Diagnosis and treatment. In: D.L. Rowland & L. Incrocci (Eds.). Handbook of sexual and gender identity disorders (pp. 423-456). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 • Leitenberg, H., & Henning, K. (1995). Sexual fantasy. Psychological Bulletin, 117, 469-496.
 • Lindau, S.T., Schumm, P., Laumann, E.O., Levinson, W., O’Muircheartaigh, C.A., & Waite, L.J. (2007). A study of sexuality and health among older adults in the United States. New England Journal of Medicine, 35, 762-774.
 • Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., & Ólafsson, K. (2011). Risks and safety on the internet: The perspective of European children. Londen: LSE.
 • Livingston, J.A., Testa, M., & VanZile-Tamsen, C. (2007). The reciprocal relationship between sexual victimization and sexual assertiveness. Violence Against Women, 13, 298-313.
 • Lloyd, J., Crouch, N.S., Minto, C.L., Liao, L.M., & Creighton, S.M. (2005). Female genital appearance: ‘normality’ unfolds. BJOG: an International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 112, 643–646.
 • Matthias, R.E., Lubben, J.E., Atchison, K.A., & Schweitzer, S.O. (1997). Sexual activity and satisfaction among very old adults: Results from acommunity-dwelling Medicare population survey. The Gerontologist, 37, 6-14.
 • Meerendonk, B. van de, Adriaensen, R., & Vanwesenbeeck, I. (2003). Op weg naar een vrolijke herfst? Zorgbehoeften van en zorgverlening aan lesbische en homoseksuele ouderen in Nederland. Utrecht: Rutgers Nisso Groep.
 • Meihuizen-de Regt, M.J., Wiegerink, D.J.H.G. & Doef, S. van der (2008). De psychoseksuele ontwikkeling verstoord. In: W.L. Gianotten, M.J. Meihuizen-de Regt & N. van Son-Schoones (Red.). Seksualiteit bij ziekte en lichamelijke beperking, (pp. 154- 163). Assen: Van Gorcum.
 • Merens, A., Brakel, M. van den, Hartgers, M., & Hermans, B. (2010). Emancipatiemonitor 2010. Den Haag: SCP/CBS.
 • Mikulincer, M., & Shaver, P.R. (2010). An Attachment Perspective on Interpersonal and Intergroup Conflict. Chapter presented on 13th Sydney Symposium of Social Psychology, Sydney.
 • Moors, J.P.C. (2000). Seks tijdens zwangerschap en periode post partum. Een literatuuronderzoek. Huisarts en wetenschap, 43, 213-218.
 • Morales, A. & Lunenfeld, B. (2002). Investigation, treatment and monitoring of late-onset hypogonadism in males. Official Recommendations of ISSAM. The Aging Male, 5, 74-86.
 • Nicolosi, A., Laumann, E. O., Glasser, D. B., Brock, G., King, R., & Gingell, C. (2006) Sexual activity, sexual disorders and associated help-seeking behavior among mature adults in five anglophone countries from the Global Survey of Sexual Attitudes and Behaviors (GSSAB). Journal of Sex & Marital Therapy, 32, 331-342.
 • Noordam, C., Rotteveel, J., & Schroor, E. J. (Red.) (2010). Werkboek kinderendocrinologie. Amsterdam, VU uitgeverij.
 • Oostrom, S. H. van, Picavet, H.S.J., Gelder, B. M. van, Lemmens, L.C., Hoeymans, N., Verheij, R.A., Schellevis, F.G., & Baan, C.A. (2011). Multimorbiditeit en comorbiditeit in de Nederlandse bevolking – gegevens van huisartsenpraktijken. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 155, 1-7.
 • O’Sullivan, L.F., Mantsun, M., Harris, K.M., & Brooks-Gunn, J. (2007). I wanna hold your hand: The progression of social, romantic and sexual events in adolescent relationships. Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 39, 100-107
 • Peter, J., & Valkenburg, P. (2008). Adolescents' exposure to sexually explicit internet material, sexual uncertainty, and attitudes toward uncommitted sexual exploration: Is there a link? Communication Research, 35, 579-601.
 • Peter, J., & Valkenburg, P. (2009a). Adolescents’ exposure to sexually explicit internet material and sexual satisfaction: A longitudinal study. Human Communication Research, 35, 171-194.
 • Peter, J., & Valkenburg, P. (2009b). Adolescents' exposure to sexually explicit internet material and notions of women as sex objects: Assessing causality and underlying processes. Journal of Communication, 59, 407-433.
 • Petersen, M. (2007). Menopause and sexuality. In: A. Fuglsang-Owens & M.S. Tepper (Eds.). Sexual Health, volume 2, physical foundations (pp. 197-222). Westport/London: Praeger.
 • Read, J. (2004). Sexual problems associated with infertility, pregnancy, and ageing. BMJ, 329, 559-561.
 • Roos, M.H., & Graaf, H. de (in voorbereiding). Seksueel getint gedrag van twee tot twaalfjarigen: Waarnemingen van ouders.
 • Rowland, D.L., & Incrocci, L. (2008). Handbook of sexual and gender identity disorders. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Ruble, D. N., Martin, C. L., & Berenbaum, S. A. (2006). Gender Development. In: N. Eisenberg, W. Damon, & R.M. Lerner (Eds.). Handbook of child psychology: Vol. 3, Social, emotional, and personality development (6th ed.) pp. 858-932. Hoboken, US: John Wiley & Sons Inc.
 • Sassler, S. (2010). Partnering across the life course: Sex, relationships, and mate selection. Journal of Marriage and Family, 72, 557 – 575.
 • Sighem, A. van, & Wolf, F. de (2009). Oud worden met hiv: de groep geïnfecteerde patiënten nu en in de toekomst. In: C. Smit, K. Brinkman, K. Rümke & A. de Knecht-van Eekelen (Red.). Oud worden met hiv, pp. 14-22. Amsterdam: Aids Fonds.
 • Steenhof, L., & Jong, A. de (2000). Afstel door uitstel: (kinder)loos alarm? Maandstatistiek van de bevolking, 48, 9-22.
 • Steensma, T.D., Biemond, R., De Boer, F., & Cohen-Kettenis, P.T. (2011). Desisting and persisting gender dysphoria after childhood: A qualitative follow-up study. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 16, 499-516.
 • Stoeckart, R., Swaab, D., Gijs, L., Ronde, P. de, & Slob, K. (2009). Biologie van de seksualiteit; endocrinologische, anatomische en fysiologische aspecten. In: L. Gijs, W. Gianotten, I. Vanwesenbeeck & Ph. Weijenborg (Red.) Seksuologie (2e editie) (pp. 73-126). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Sydow, K. von, Ullmeyer, M., & Happ, N. (2001). Sexual activity during pregnancy and after childbirth: results from the sexual preferences questionnaire. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 22, 29-40.
 • Talma, H., Schönbeck, Y., Dommelen, P. van, Bakker, B., Buuren, S. van, & Hirasing, R. (2013). Trends in Menarcheal Age between 1955 and 2009 in the Netherlands. PLoS ONE, 8, e60056.
 • Talma, H., Schönbeck, Y., Dommelen, P. van, Bakker, B., & Hirasing, R. (2010). Groeidiagrammen 2010. Delft: TNO.
 • Tilburg, T.G. van (2005). Gesloten uitbreiding: Sociaal kapitaal in de derde en vierde levensfase. Amsterdam: Vrije Universiteit.
 • Tracy, J.L., Shaver, P.R., Albino, A.W., & Cooper, M.L. (2003). Attachment styles and adolescent sexuality. In: Florsheim, P. (Ed.). Adolescent romantic relations and sexual behavior: Theory, research and practical implications (pp. 137-157). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Trimbos-instituut (2005). Factsheet: ‘Uitgaan en drugs. Preventie van riskant alcohol- en drugsgebruik in het uitgaanscircuit – de feiten –’. Utrecht: Trimbos-instituut.
 • Vanwesenbeeck, I. (1997). Female sexual power and control: From problem to promise. In A. van Lenning, M. Bekker, & I. Vanwesenbeeck (Eds.), Feminist utopias in a postmodern era (pp. 161–175). Tilburg, The Netherlands: Tilburg University Press.
 • Velde, E.R. te, Habbema, J.D.F., Hilders, C.G.J.M., & Merkus, J.M.W.M. (2007). Gevolgen van uitstel van zwangerschap. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 151, p. 1593-1596.
 • Verschuren, J.E., Enzlin, P., Dijkstra, P.U., Geertzen, J.H., & Dekker, R. (2010). Chronic disease and sexuality: a generic conceptual framework. Journal of Sex Research, 47, 153-70.
 • Versmissen, D. (2011). Zzzip. Onderzoek naar de levenskwaliteit van Vlaamse holebi’s. Gent/ Hasselt: Steunpunt Gelijkekansenbeleid /Consortium Universiteit Antwerpen en Universiteit Hasselt.
 • Vriend, H.J., Koedijk, F.D.H., Broek, I.V.F. van den, Veen, M.G. van, Coul, E.L.M. op de, Sighem, A.I. van, Verheij, R.A., & Sande, M.A.B. van der (2011). Sexually transmited infections, including HIV, in the Netherlands in 2010. Bilthoven: RIVM.
 • Walle, R. van de, Picavet, C., Berlo, W. van, & Verhoeff, A. (2012). Young Dutch people’s experiences of trading sex: A qualitative study. Journal of Sex Research, 49, 547-557
 • Warmerdam, H., & Gort, A. (1996). Meer dan gewenst: handboek voor lesbische en homoseksuele ouders. Amsterdam: Schorer boeken.
 • Westenberg, P.M. (2008). De jeugd van tegenwoordig. Diesoratie uitgesproken op vrijdag 8 februari 2008 in de Pieterskerk te Leiden.
 • Whisman, M.A., Gordon, K.C., & Chatav, Y. (2007). Predicting sexual infidelity in a population-based sample of married individuals. Journal of Family Psychology, 21, 320–324
 • Wobma, E., & Graaf, A. de (2009). Scheiden en weer samenwonen. Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2009, 14-21.
 • Woertman, E.M. (2009). Moeders mooiste. De schone schijn van het uiterlijk. Amsterdam: Pearson.
 • Woertman, L., & Brink, F. van den (2012). Body image and female sexual functioning and behavior: A review. Journal of Sex Research, 49, 184- 211.
 • WPATH (2011).  Standards of care for the health of transsexual, transgender, and gender nonconforming people. Gevonden op http://www.wpath.org/site_page.cfm?pk_association_webpage_menu=1351&pk_a...
 • Zessen, G. van (2009). Seksverslaving. Begrijpen en veranderen. Amsterdam: SWP.
 • Zwiep, C.S. (2008). De seksuele opvoeding van jonge kinderen. Ervaringen van moeders en leidsters. Amsterdam: Kind&Zo.