Door: Mechtild Hoing, Janine Janssen, Anne Boer, Malou Liebregts
€ 34,50

Bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit

Handboek voor professionals in zorg en welzijn

Veel professionals in zorg en welzijn hebben moeite om seksualiteit en intimiteit bespreekbaar te maken. Kennis op dat gebied en het ontwikkelen van vaardigheden en houdingsaspecten om kwesties bespreekbaar te maken, zijn belangrijk bij het ontwikkelen van een professionele beroepshouding. De uitgave Bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit geeft essentiële informatie en inzicht hoe professioneel om te gaan met beroepssituaties waarbij seksualiteit en intimiteit een rol spelen.

Het boek gaat in op de seksuele ontwikkeling die mensen in hun verschillende levensfasen doorlopen en plaatst het begrip seksualiteit in een breed maatschappelijk kader. Er is veel aandacht voor een positieve grondhouding ten opzichte van seksualiteit en intimiteit en er is veel aandacht voor het vroegtijdig bespreekbaar maken van kwesties. Het boek schetst een breed beeld van seksualiteit en intimiteit rond diverse thema’s, en besteedt daarbij veel aandacht aan het professioneel werken met verschillende doelgroepen zoals kwetsbare jongeren, zedendelinquenten, slachtoffers van seksueel misbruik, ouderen of mensen met een psychische aandoening.

€ 34,50