seksuele_levensloop

De seksuele levensloop

Wetgeving

 • Samenvatting

  Seksuele contacten met kinderen onder de 12 jaar zijn strafbaar. Net als het tonen van afbeeldingen die schadelijk kunnen zijn. Elke vorm van meisjesbesnijdenis is strafbaar als vorm van mishandeling. Ook seksuele contacten met jongeren onder de 16 jaar zijn in principe strafbaar. Bij vrijwilligheid, een gering leeftijdsverschil en een affectieve relatie worden ze echter zelden bestraft. Voor een abortus hebben minderjarigen toestemming nodig van een van de ouders of wettelijk voogd. Seksuele contacten met jongeren van 16 jaar en ouder is niet strafbaar. Tot 18 jaar is het betalen voor seksuele contacten wel strafbaar. Ook het maken, in bezit hebben en verspreiden van beelden van seksuele gedragingen van jongeren tot 18 jaar is strafbaar. Daarnaast is het verboden om jongeren tot 18 jaar over te halen tot seks met geld, giften, overwicht of misleiding. Seksueel geweld is op elke leeftijd strafbaar.

 • Conceptie t/m 5 jaar

  Seksuele contacten met kinderen onder de 12 jaar zijn strafbaar. Net als het tonen van afbeeldingen die schadelijk kunnen zijn. Elke vorm van meisjesbesnijdenis is strafbaar als vorm van mishandeling.

 • Kindertijd (6 tot en met 11 jaar)

  Seksuele contacten met kinderen onder de 12 jaar zijn strafbaar. Het is ook strafbaar om hun afbeeldingen te tonen die schadelijk kunnen zijn.

 • Vroege adolescentie (12 tot en met 14 jaar)

  Seksuele contacten met jongeren onder de 16 jaar zijn in principe strafbaar. Bij vrijwilligheid, een gering leeftijdsverschil en een affectieve relatie worden ze echter zelden bestraft. Het maken, in bezit hebben en verspreiden van beelden van seksuele gedragingen van jongeren van deze leeftijd is strafbaar. Voor een abortus is toestemming nodig van een van de ouders of wettelijk voogd. Een meisje dat zonder toestemming van een ouder of wettelijk voogd een abortus wil, kan naar de huisarts of contact opnemen met een abortuskliniek. Een speciale hulpverlener zet in een gesprek de voor- en nadelen op een rijtje, bespreekt de mogelijkheden en helpt met het nemen van een beslissing.

 • Midden adolescentie (15 tot en met 18 jaar)

  Seksuele contacten met jongeren van 16 jaar en ouder zijn niet strafbaar. Tot 18 jaar is het betalen voor seksuele contacten wel strafbaar. Ook het maken, in bezit hebben en verspreiden van beelden van seksuele gedragingen van jongeren tot 18 jaar is strafbaar. Daarnaast is het verboden om jongeren tot 18 jaar over te halen tot seks met geld, giften, overwicht of misleiding.