seksuele_levensloop

De seksuele levensloop

Interesse en verlangens

 • Conceptie t/m 5 jaar

  Vanaf 13 maanden tonen kinderen interesse in mannelijke geslachtsdelen. Wat later, vanaf 17 maanden, ook in vrouwelijke. Meestal zijn dat in eerste instantie die van de ouders. Vanaf een jaar of 2 gaan kinderen vragen stellen over aan seksualiteit gerelateerde onderwerpen. Bijvoorbeeld over de verschillen tussen jongens en meisjes, zwangerschap en geboorte. Een erg gedetailleerd antwoord begrijpen kinderen dan nog niet. De meeste kinderen van deze leeftijd weten wel dat je een man en een vrouw nodig hebt om kinderen te maken. Maar ze weten vaak nog nauwelijks hoe dit dan precies in zijn werk gaat.

 • Midden adolescentie (15 tot en met 18 jaar)

  Vrijwel alle jongens van 15 tot en met 18 jaar zijn wel eens seksueel opgewonden geweest. Bij meisjes is dit op 15-jarige leeftijd 70% en op 18-jarige leeftijd 93%. Vooral aan het begin van deze levensfase fantaseren jongeren vaak over seks. Meisjes beginnen iets later met fantaseren dan jongens, en doen dit ook minder vaak. Jongens fantaseren bovendien vanaf de eerste keer ook tijdens de geslachtsgemeenschap. Voor meisjes komt dit vaak pas na enige jaren seksuele ervaring. Dat jongeren fantaseren over seks en gevoelens van opwinding ervaren, wil niet direct zeggen dat ze ook seks willen hebben met een partner. 15% van de 15- tot en met 18-jarige jongens is hier naar eigen zeggen nog niet aan toe, tegenover 30% van de meisjes.

 • Midlife (40 tot en met 54 jaar)

  Seksueel verlangen neemt bij zowel mannen als vrouwen af met leeftijd, maar is in deze levensfase nog niet veel lager dan in de voorgaande. Onder 41- tot 55-jarigen zegt 83% van de mannen en 44% van de vrouwen wekelijks zin te hebben in seks. In een Duits onderzoek werd gevonden dat 62% van de mannen van 40 tot en met 79 jaar wel eens een parafiel verlangen had gehad. Slechts 2% van deze groep gaf aan dat ze last hadden gehad van dit verlangen.

 • Derde levensfase (55 tot en met 74 jaar)

  Seksueel verlangen neemt bij zowel mannen als vrouwen af met leeftijd.   Toch geven bijna alle 55- tot 70-jarige mannen aan dat ze wel eens zin in seks hebben. Ditzelfde geldt voor 81% van de vrouwen tussen de 55 en 64 en voor 73% van de vrouwen tussen de 65 en 70. De meeste Nederlandse 55-plussers vinden seks ook belangrijk. Dat geldt wel veel vaker voor mannen dan voor vrouwen. Ook wordt deze groep boven de 65 jaar iets kleiner. In deze levensfase komen parafiele verlangens minder voor dan in de vorige levensfases.

 • Vierde levensfase (75 jaar en ouder)

  Seksueel verlangen neemt in de vierde levensfase verder af. De verliezen waarmee de laatste levensfase veelal gepaard gaat, kunnen hun weerslag hebben op seksuele verlangens. Iemand heeft dan bijvoorbeeld minder zin door rouw, schuldgevoel of angst om onaantrekkelijk gevonden te worden. Vrouwen hebben daarbij meer moeite met het verlies van aantrekkelijkheid en mannen met verlies van kracht.