seksuele_levensloop

De seksuele levensloop

Opvattingen en gevoelens

 • Samenvatting

  Vergeleken met oudere groepen zijn vroeg-adolescenten weinig permissief in hun opvattingen en staan ze nog behoorlijk negatief tegenover seks. Jongeren van 15 tot en met 18 jaar denken wat gemakkelijker over seks zonder gevoelens of seks voor het huwelijk. Voor hen is seks minder omgeven met gevoelens van schuld, schaamte of afkeer. Met het ouder worden nemen negatieve gevoelens rondom seks verder af en positieve gevoelens toe. Voor de meeste mensen zijn lust en intimiteit ongeveer even belangrijk tijdens het vrijen. Mannen en vrouwen verschillen in de mate waarin ze plezier beleven aan seks: 83% van de mannen geniet vaak of altijd van seks, tegenover 67% van de vrouwen. De seksuele tevredenheid bij vrouwen neemt tijdens de zwangerschap af en deze blijft daarna ook lager dan in de periode voor de zwangerschap. Veel ouderen met een langdurige relatie geven aan dat hun seksleven beter is geworden met het ouder worden. In de derde levensfase wordt intimiteit langzamerhand een belangrijkere motivatie dan lust.

 • Vroege adolescentie (12 tot en met 14 jaar)

  De meeste vroeg-adolescenten vinden zichzelf nog te jong voor geslachtsgemeenschap, hebben er geen behoefte aan of willen eerst een tijdje verkering hebben of verliefd zijn. Vergeleken met oudere groepen zijn vroeg-adolescenten weinig permissief in hun opvattingen. Driekwart van de jongens en 87% van de meisjes keurt seks zonder verliefd te zijn af. Vroeg-adolescenten staan nog behoorlijk negatief tegenover seks. 10% van de jongens en 15% van de meisjes voelt zich schuldig als ze (zouden) masturberen en 9% van de jongens en 17% van de meisjes van deze leeftijd vindt seks eigenlijk vies. Bijna 1 op de 3 jongens en 1 op de 10 meisjes geven aan van alles uit te willen proberen op het gebied van seks.

 • Midden adolescentie (15 tot en met 18 jaar)

  Het is er gewoon nog niet van gekomen. Of ze willen eerst een tijdje verkering hebben. Dat zijn de meest genoemde redenen als een midden- adolescent nog geen ervaring met geslachtsgemeenschap heeft. Jongeren van 15 tot en met 18 jaar denken wat gemakkelijker over seks zonder gevoelens of seks voor het huwelijk dan vroeg-adolescenten. Toch vinden de meeste jongeren het ook in deze levensfase niet in orde als een jongen en een meisje seks met elkaar hebben zonder verliefd te zijn. Vergeleken met jonge adolescenten is seks minder omgeven met gevoelens van schuld, schaamte of afkeer.

 • Late adolescentie (19 tot en met 24 jaar)

  Negatieve gevoelens rondom seks nemen verder af en positieve gevoelens nemen toe. Deze leeftijdsgroep is behoorlijk tevreden over het seksleven. Slechts 2 tot 5% van de jongeren geeft aan dat seks voor hen omgeven is met gevoelens van schuld, schaamte of afkeer. Masturbatie wekt nog steeds de meeste schuldgevoelens op. Naast leeftijd is religie een belangrijke voorspeller van waarden en normen op het gebied van seks. Christelijke en islamitische jongeren rapporteren meer gevoelens van schuld en schaamte. Zij geven ook minder vaak aan dat ze seks belangrijk vinden of van alles uit willen proberen. Bij de jongeren die op deze leeftijd nog maagd zijn, is de meest genoemde reden dat het er gewoon nog niet van gekomen is. Daarnaast wil 24% van de jongens en 35% van de meisjes uit deze groep eerst trouwen voordat ze aan seks beginnen.

 • Volwassenheid (25 tot en met 39 jaar)

  Voor de meeste mensen zijn lust en intimiteit ongeveer even belangrijk tijdens het vrijen. Mannen geven vaker aan dat seksuele opwinding voor hen het belangrijkst is. Vrouwen geven vaker aan dat dicht bij elkaar zijn het belangrijkste is. Dit blijft vrij constant tussen de 19 en 55 jaar. Mannen en vrouwen verschillen in de mate waarin ze plezier beleven aan seks: 83% van de mannen geniet vaak of altijd van seks, tegenover 67% van de vrouwen. De seksuele tevredenheid bij vrouwen neemt tijdens de zwangerschap af en deze blijft daarna ook lager dan in de periode voor de zwangerschap. Over de seksuele satisfactie van mannen tijdens en na de zwangerschap van hun vrouw is veel minder bekend.

 • Derde levensfase (55 tot en met 74 jaar)

  Veel ouderen met een langdurige relatie geven aan dat hun seksleven beter is geworden met het ouder worden. Dit komt mede door hun toegenomen wijsheid en ervaring en door de intimiteit die zij hebben opgebouwd met hun partner. In de derde levensfase wordt intimiteit langzamerhand een belangrijkere motivatie dan lust. 70-jarigen van nu zijn tevredener over hun seksleven en relatie dan de generaties voor hen. Deze ouderen hebben de seksuele revolutie in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw ontketend en meegemaakt. Het is de eerste generatie die opgroeide met de anticonceptiepil en die nu vertrouwd raakt met een pil voor erectieproblemen.

 • Vierde levensfase (75 jaar en ouder)

  Het seksleven lijkt minder sterk te worden bepaald door opwinding en presteren en sterker door gedachten, gevoelens en intimiteit. Seksuele activiteit en geestelijke gezondheid zijn voor beide seksen de belangrijkste voorspellende factoren voor seksuele tevredenheid. Mensen die onzeker of onwetend zijn over normale verouderingsverschijnselen, houden soms krampachtig vast aan het oude patroon van vrijen. Dat kan leiden tot een negatieve spiraal van falen, faalangst en vermijding van lichamelijk contact. Ouderen die de eigen voorkeuren en verwachtingen aan kunnen passen aan een nieuwe situatie, en die compenserende strategieën kunnen ontwikkelen, zijn tevredener over het seksleven.