“Iedereen heeft recht op seksuele gezondheid”

Bij de RINO groep kunnen hulpverleners die werken op het thema seksuele gezondheid een opleiding doen tot consulent seksuele gezondheid NVVS. Maud Lazaroms vertelt waarom zij deze opleiding is gaan doen en wat het haar heeft gebracht.

 

Maud Lazaroms (psycholoog NIP en consulent seksuele gezondheid aan o.a. het ROC ID College Zuid-Holland)

Meer weten over seksualiteit

“Ik had altijd al de wens om me verder te specialiseren in seksuologie, en merkte dat in mijn werk ook steeds meer de nadruk kwam te liggen op seksualiteit. Deze opleiding sloot precies aan bij wat ik nodig had. Je leert heel veel over counseling, wat ik kon toepassen bij individuele begeleiding. Je leert over interventies, wat handig was om bestaand materiaal kritisch te beoordelen en voor mijn eigen doelgroep op maat te maken. En je leert beleid maken, wat ik kon gebruiken om het bespreekbaar maken van seksualiteit structureel in te bedden in het onderwijs.”

Passie voor seksuologie

“Eén van de eerste dingen die me opvielen tijdens de opleiding was de oprechte interesse en passie voor seksuologie bij de hoofdopleiders én bij de deelnemers. Allemaal komen ze uit verschillende werkterreinen en brengen ze dus hun eigen expertise mee. Zo was er in onze groep een bekkenfysiotherapeut die veel kennis had van de somatische kant van de seksuologie, die ik goed kon combineren met mijn kennis van de geestelijke gezondheid. Dat vind ik een van de mooiste dingen aan de seksuologie: dat de geestelijke en de somatische gezondheidszorg erin samen komen. Seksuologie is in essentie biopsychosociaal - het verenigt het biologische, het psychologische en het sociale - en dat dwingt je om multidisciplinair te werken. Die rode draad loopt in deze opleiding door alles heen.”

Bespreekbaar maken

“Het belangrijkste dat ik heb geleerd is mijn theoretische kennis toe te passen in de praktijk. Daarnaast weet ik nu hoe ik beleid kan maken. Ik werk momenteel dan ook aan een plan voor onze school waarin niet al¬leen aandacht is voor het verminderen van seksuele problemen, maar ook voor preventie en de positieve kanten van seksuele beleving. De opleiding heeft me bevestigd in mijn idee dat het noodzakelijk is om seksualiteit nog verder bespreekbaar te maken. Dat is niet alleen belangrijk op scholen, maar bijvoorbeeld ook in ziekenhuizen en bij huisartsen. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor de consulent seksuele gezondheid.”

Een kwestie van rechtvaardigheid

“Seksuele gezondheid is voor mij meer dan problemen oplossen: het is een kwestie van gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Ik wil graag schaamte en vooroordelen wegnemen en hoop met een open houding mensen te inspireren om er gewoon over te praten. Iedereen heeft recht op seksuele gezondheid. Dat is het waard om voor te vechten.”

Meer weten?