Nieuwe film: Uit de kast komen is niet altijd een optie

Biculturele LHBT’s vormen een diverse groep. Uitkomen voor LHBT-gevoelens is niet altijd makkelijk, zeker wanneer de omgeving dit niet altijd accepteert. Wat heeft deze groep nodig? Wat is de invloed van religie en cultuur? Hoe organiseer je goede zorg en ondersteuning op lokaal niveau voor hen?

De film ‘Uit de kast komen is niet altijd een optie’ gaat over het ondersteunen en begeleiden van biculturele LHBT’s bij het accepteren van en invulling geven aan hun seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit. Inspirerende, bevlogen pioniers die dit werk al een tijd doen, vertellen passievol over hun eigen ervaringen. Met de verhalen en do en don’ts van deze ervaringsdeskundigen kunnen andere begeleiders hun voordeel doen en zorgen voor begeleiding die aansluit bij wensen en behoeften van biculturele LHBT'ers. 

De film is gemaakt als onderdeel van het programma Coming in. Coming In richt zich op het ondersteunen van bi-culturele LHBT bij het accepteren van en invulling geven aan hun seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit. Dit programma wordt uitgevoerd door COC Nederland, Movisie en Rutgers en is een partnerschap met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Reacties