nieuws - krant

Preventie (online) ongewenst seksueel gedrag in tijden van corona

Deze periode van social distancing en veel thuiszitten heeft invloed op het gedrag van mensen en kan uiteraard ook gevolgen hebben voor het seksueel gedrag. Hoe kunt u als zorgprofessional jongeren en jong volwassenen steunen in gezond seksueel gedrag?  En ongewenst seksueel gedrag bij deze groep voorkomen?

Stimuleer veilige en prettige online contacten jongeren

Kinderen en jongeren zitten veel online als ze minder vaak naar buiten kunnen. Ze hebben daar contacten met leeftijdgenoten. Verliefdheid, flirten, verkering, nieuwsgierigheid naar seks, het gaat gewoon door, maar nu online. Vaak is dit leuk contact, maar we zien ook dat online ongewenst seksueel gedrag in deze tijd toeneemt. Wat kunt u doen om seks online veilig en prettig te houden en grensoverschrijding te voorkomen?

  • Houd zo mogelijk online gedrag in de gaten, en ook het eventuele pesten en online ongewenst seksueel gedrag. Online ongewenst seksueel gedrag moet gestopt worden.
  • Ga met jongeren in gesprek over seksualiteit en online seksueel gedrag en geef hen mee hoe je op een prettige manier met elkaar om kan gaan en grensoverschrijding kan voorkomen.
  • Op de website van Zapp staan een aantal filmpjes en informatie over dit onderwerp toegespitst op de jeugd.

Grijp in bij ongewenste sexting

Wordt iemand toch slachtoffer van online seksueel grensoverschrijdend gedrag, dan kun je verwijzen naar www.helpwanted.nl, www.sense.info en meldknop.nl. Overleg met een collega, betrek de politie voor advies en:

  • Spreek de dader(s) aan en maak duidelijk dat dit niet oké en ook strafbaar is. Volg het protocol van jouw organisatie omtrent seksuele overschrijding.
  • Ondersteun het slachtoffer en luister wat hij/zij nodig heeft. Maak duidelijk dat seksuele grensoverschrijding nooit je eigen schuld is.
  • Laat het filmpje 'Snap je wat je doorstuurt' zien en bespreek, indien mogelijk, met alle betrokkenen hoe te reageren en wat te doen om herhaling te voorkomen. Je kunt ook verwijzen naar de Halt interventie respect online: https://www.halt.nl/media/1226/toeleidingshandelding-def.pdf

Maak spanningen thuis en geweld of misbruik bespreekbaar

De coronacrisis kan zorgen voor stress, omdat mensen bang zijn om ziek te worden, zorgen hebben om dierbaren, om hun baan of inkomen. Hierdoor kan de spanning in huis oplopen, met soms geweld tot gevolg. Ook kan het zo zijn dat er altijd al partnergeweld was, maar zijn er nu minder mogelijkheden om daaraan te ontsnappen. Hoe ondersteunt u huishoudens waar spanningen hoog oplopen en waar wellicht sprake is van (risico op) geweld of misbruik?

Houd de vinger aan de pols bij vermoeden van hoog oplopende spanningen in huis en eventueel risico op (seksueel) geweld of misbruik.

 

Hulp bij (angst voor) geweld of misbruik voor cliënten:

Als u als zorgprofessional vermoedt dat iemand het slachtoffer is van huiselijk geweld, praat er dan over met die persoon, en ga naar Ikvermoedhuiselijkgeweld.nl, hier vindt u ook de meldcode.

Reageer alert op signalen van kinderen die mogelijk wijzen op seksueel misbruik

Kinderen die thuis seksueel misbruikt worden, kunnen geen kant meer op als ze niet meer naar school of vriendjes mogen. Het is heel belangrijk om contact te houden met deze kinderen. Als een kind u iets vertelt waardoor u een vermoeden krijgt, stel u dan open op. Blijf kalm, bied een luisterend oor en zoek hulp voor het kind bij Centrum Seksueel Geweld. Dit filmpje geeft tips.

Samen alert 

Help ook mee om mensen in een kwetsbare positie te laten weten dat er hulp is, steun de actie #blijfveilig en deel deze poster via website, social media en/of nieuwsbrieven. Of print de poster en hang deze op relevante plekken. Zo herinneren we elkaar eraan dat we extra alert moeten zijn – vooral voor de mensen voor wie #blijfthuis niet hetzelfde betekent als #blijfveilig.

Reacties