Trainingen Girls’ Talk(+) en Make a Move(+) geaccrediteerd

De trainingen Girls’ Talk(+) en Make a Move(+) zijn 30 juli jl. geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) voor een periode van drie jaar.

Deelnemers worden bij Rutgers getraind in het werken met deze groepscounselingsprogramma’s. De trainingen zijn nu een geaccrediteerde deskundigheidsbevorderingsactiviteit voor jeugd- en gezinsprofessionals. Bij deelname ontvangen zij punten die belangrijk zijn voor hun herregistratie. Voor de tweedaagse trainingen: 15 punten en voor de eendaagse trainingen: 6 punten.

De inzet van deze preventieprogramma’s seksuele weerbaarheid is belangrijk om seksueel grensoverschrijdend gedrag, onbedoelde zwangerschap en onveilige seks tegen te gaan. Zo krijgen meer jongeren een kans op een gezonde seksuele ontwikkeling. Want meiden en jongens  leren er veel van en krijgen een positieve boodschap mee over seksualiteit, jezelf zijn en respectvol gedrag.

De onderstaande trainingen zijn geaccrediteerd door het SKJ:

  • Girls’ Talk voor laagopgeleide meiden (14 tot 21 jaar)
  • Girls’ Talk+ voor meiden met een lichte verstandelijke beperking (14 tot 21 jaar)
  • Make a Move voor laagopgeleide jongens (12 tot 18 jaar)
  • Make a Move+ voor jongens met een lichte verstandelijke beperking (14 tot 21 jaar).

 

trainingsmappen naast elkaar

Meer informatie?

Neem contact op met Marianne Jonker van Rutgers via e-mail of kijk op onze website bij Seksueel wijs en weerbaar

Reacties