Behandeldoelen voor residentiële jeugdzorg

Het is zaak om concrete behandeldoelen te formuleren rond seksuele en relationele vorming. Hier een aantal belangrijke doelen die u hierin mee kunt nemen.

Behandeldoelen

•    Jongeren hebben kennis en bewustzijn over de functies en seksuele ontwikkeling van het eigen lichaam en hebben een, zo positief mogelijk, zelf- en lichaamsbeeld.
•    Jongeren hebben inzicht in hun eigen persoonlijke waarden en normen over seksualiteit en relaties.
•    Jongeren zien belangrijke waarden als autonomie, respect, gelijkwaardigheid en weerbaarheid als voorwaarden voor veilige, prettige en gewenste seksuele contacten.
•    Jongeren hebben zicht op de eigen emoties en gevoeligheden rondom seksualiteit.
•    Jongeren zijn in staat om met hun partner te communiceren over intimiteit, relaties en seksualiteit.
•    Jongeren zijn zich bewust van de omgang met hun eigen wensen en grenzen ten aanzien van intimiteit, relaties en seksualiteit en die van de ander.
•    Jongeren zijn zich bewust van seksuele risico’s (soa/hiv, tienerzwangerschap, jong ouderschap en seksuele grensoverschrijding) en hebben de intentie deze te voorkomen.
•    Jongeren weten welke seksuele problemen zich kunnen voordoen en waar ze terecht kunnen bij vragen of problemen.
•    Jongeren kunnen beter reflecteren op hun (seksuele) handelen en verantwoordelijkheid nemen voor hun seksuele gedrag.
•    Jongeren zijn in staat seksestereotype en eenzijdige beelden over seksualiteit (media en omgeving) kritisch te bezien en een adequate attitude te ontwikkelen.
•    Jongeren hebben respect voor seksuele diversiteit en identiteit en kunnen hun eigen seksuele identiteit vormgeven.