Een gezamenlijke visie ontwikkelen

In uw visie schetst u hoe de instelling aankijkt tegen seksualiteit en de preventie van seksueel misbruik in relatie tot de doelgroep en de eigen rol hierin.

Met een visie op seksualiteit en een uitgewerkt beleid biedt u uw werknemers duidelijke kaders voor het dagelijks handelen in de praktijk. Ook voor uw cliënten, verwanten en verwijzers geven de visie en het beleid duidelijkheid over wat ze kunnen verwachten op dit gebied. Een visie helpt u om doelgericht beleid te ontwikkelen, te implementeren en afspraken te maken over gewenste en ongewenste omgangsvormen.

Jongeren, die in een instelling voor residentiële jeugdzorg verblijven, krijgen informatie over seksualiteit, intimiteit en relaties, die past bij hun leeftijd- en ontwikkelingsfase. Daarbij worden de jongeren begeleid in hun seksuele ontwikkeling.

Voorbeeldvisie Jeugdzorg

Van probleem naar positieve benadering

Vaak is een probleem of incident de aanleiding om over het seksualiteitsbeleid van een instelling na te denken. Denk bijvoorbeeld aan een ongewenste zwangerschap of moeilijkheden rondom masturbatie. In de visie kunt u het probleem omzetten naar een positieve benadering.

Elementen van een visie

Voor het ontwikkelen van een visie kunt u een aantal bouwstenen gebruiken:

  • Definities

U kunt gebruik maken van bestaande definities van seksualiteit, seksuele gezondheid en seksuele rechten. Bekijk de definities van de WHO

  • Uitgangspunten

In uw visie kunt u de uitgangspunten van de instelling beschrijven. Een uitgangspunt kan bijvoorbeeld zijn dat ieder mens een seksueel wezen is en seksualiteit een belangrijk onderdeel is van iemands welzijn. Een ander uitgangspunt is dat cliënten recht hebben op informatie en seksuele vorming. Of dat cliënten recht hebben op veiligheid en er aandacht wordt besteed aan het verhogen van hun weerbaarheid.

  • Doelstellingen

Wat zijn de doelstellingen van de instelling? Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het bevorderen van de seksuele gezondheid van cliënten
  • Het verhogen van de weerbaarheid van cliënten
  • Het waarborgen van de veiligheid van cliënten en medewerkers
  • Het begeleiden van de seksuele ontwikkeling van cliënten
  • Onderwerpen

Welke onderwerpen zijn relevant voor uw instelling? Dat is voor iedere soort instelling anders. In een jeugdzorg instelling spelen bijvoorbeeld onderwerpen als seksuele ontwikkeling, veilig vrijen en maagdelijkheid. In een instelling voor ouderen spelen zaken als privacy en chronische ziekten.

Creëer draagvlak!

Een visie moet gedragen worden door alle lagen van de instelling. Het is daarom belangrijk dat u medewerkers, cliënten en hun verwanten betrekt bij het ontwikkelen van de visie.

Lees verder