Elementen van seksualiteitsbeleid

In het seksualiteitsbeleid vertaalt u de uitgangspunten die u in uw visie heeft beschreven naar concrete beleidsmaatregelen.

Elk soort instelling heeft natuurlijk zijn eigen terminologie en organisatieprincipes. We kunnen hier wel een aantal hoofdlijnen en aandachtspunten noemen.

Begeleiding

 • Hoe begeleidt u jongeren bij hun seksuele en relationele opvoeding?
 • Hoe creëert u een open klimaat waarin seksualiteit bespreekbaar is?
 • Hoe gaat u om met controversiële onderwerpen, zoals porno?
 • Hoe organiseert u geplande aandacht voor het thema seksualiteit?
 • Hoe creëert u voldoende ruimte en deskundigheid om ad hoc aandacht te besteden aan relaties en seksualiteit?

Behandeling

 • Welke individuele behandeldoelen kunnen worden geformuleerd met betrekking tot relaties en seksualiteit?
 • Hoe gaat u structureel aandacht geven aan het onderwerp in intakegesprekken en screening?

Onderwijs

 • Wat hebben medewerkers over seksualiteit geleerd in hun beroepsopleidingen?
 • Wat is een wenselijk aanbod aan bij- en nascholing voor medewerkers?
 • Krijgen jongeren voldoende mee via hun scholen of is intensievere aandacht vanuit de instelling nodig?
 • Hoe kan de organisatie toetsen of cliënten en medewerkers voldoende kennis en vaardigheden hebben?
 • Kiest de organisatie voor specifieke aandachtsfunctionarissen? Wat is hun rol?

Medische zorg

 • In hoeverre raakt de medische begeleiding ook het terrein van seksualiteit en lichaamsbeleving?
 • Is er behoefte aan medische begeleiding van seksuele problemen?
 • Welke effecten kunnen er zijn bij dagelijkse verzorging van cliënten?
 • Hoe waarborgt u de privacy van cliënten?