Zoeken

Seksualiteit. Maak het bespreekbaar!

Seksualiteit bespreekbaar maken binnen de huisartsenzorg, de zorg voor de jeugd en de gehandicaptenzorg.

Er wordt in de zorg te weinig gesproken over seksualiteit of gevraagd naar de seksuele gezondheid van cliënten. Met als gevolg dat mensen zich niet vrij voelen om hier zelf over te beginnen, dat ze onnodig met vragen of problemen blijven zitten rondom seksuele gezondheid.

 

Poster_campagne-Seksualiteit-Maak-het-bespreekbaar

Huisartsenzorg

In de huisartsenpraktijk komen verschillende mensen met verschillende soorten hulpvragen, waaronder vragen rondom seksualiteit en seksuele problemen. Echter weten patiënten niet altijd dat seksualiteit ook een onderwerp is waarover gesproken kan worden bij de huisarts of ze vinden de drempel te hoog om erover te beginnen. De zorgprofessionals in de huisartsenpraktijk kunnen hier een leidende rol in nemen door deze vragen wel te stellen om zo seksuele problemen in een vroeg stadium te signaleren,  er naar te handelen en zo inclusieve zorg te verlenen.

Tips en materialen om seksualiteit te bespreken

Zorg voor de jeugd

Tussen de 12 en 24 jaar gaan veel jongeren fantaseren over en experimenteren met seksualiteit. Ze ervaren voor het eerst seksuele opwinding en een orgasme, gaan masturberen en doen hun eerste seksuele ervaringen op met anderen. Bij al deze ontwikkelingen kunnen jongeren ondersteund worden met informatie of adviezen. Er kunnen zich ook problemen voordoen waarbij hulp of advies van een zorgverlener onmisbaar is.

Tips en materialen om seksualiteit te bespreken

Gehandicaptenzorg

Ongeveer 1,4 miljoen Nederlanders hebben een lichamelijke beperking, ongeveer een half miljoen Nederlanders heeft een verstandelijke beperking. Een groot deel van deze mensen heeft ook zorg nodig, waaronder op het gebied van seksualiteit. Bepaalde ziekten, gebruik van medicijnen en/of behandelingen kunnen effect hebben op iemands seksualiteit. Daarnaast heeft iedereen het recht om diens seksualiteit vorm te geven op een manier die bij hen past, met respect voor ieders wensen en grenzen. Sommige mensen hebben hier ondersteuning bij nodig.

Tips en materialen om seksualiteit te bespreken

Seksualiteit bespreken in de jeugd- en gehandicaptenzorg

Seksualiteit bespreken in de huisartsenzorg

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.