Waar let u op bij jongeren?

80% van de jongeren durft niet met hun huisarts te praten over vrijen. Hoewel we daar geen cijfers over hebben, kunnen we aannemen dat ze dit ook bij andere zorgprofessionals lastig vinden. Jongeren geven aan dat ze seksualiteit te persoonlijk vinden om met een vreemde te bespreken, dat ze niet graag over hun eigen ervaringen praten, ze de huisarts niet vertrouwen of zich schamen. Hoe maakt u het voor hen gemakkelijker?

8 tips om met jongeren over seksualiteit te praten

 1. Zorg voor een veilige en prettige sfeer
  De jongere moet zich op zijn of haar gemak voelen bij dit onderwerp. Het kan ook fijn zijn om elkaar niet direct aan te hoeven kijken. U kunt bijvoorbeeld de stoelen tijdens een gesprek in plaats van tegenover elkaar naast elkaar zetten.
 2. Benadruk uw beroepsgeheim
  Vertel de jongere dat u niet met zijn of haar ouders hierover zult praten.
 3. Begin met een algemeen praatje
  Jongeren vinden het zelf lastig om vragen over seksualiteit te stellen. Een algemeen praatje over seksualiteit heeft een drempelverlagende werking. Dat maakt het makkelijker voor jongeren om zelf vragen te stellen. Ook als ze dat niet doen, krijgen zo toch informatie zonder dat ze persoonlijk hoeven te worden.
 4. Maak bruggetjes
  Jongeren hebben veel vragen over seksualiteit en alles wat daar mee te maken heeft. U kunt dit gebruiken om ook andere onderwerpen aan de orde te stellen, zoals anticonceptie en grensoverschrijdend gedrag.
 5. Respecteer hun privacy
  Veel jongeren hebben behoefte aan privacy. Respecteer dat, maar ga een gesprek niet uit de weg. Licht ook toe waarom u bepaalde vragen stelt.
 6. Neem de jongere serieus
  Neem vragen en zorgen serieus en geef iemand de ruimte om zijn of haar verhaal te vertellen. Vraag door naar feiten, beleving, context en achterliggende motivaties of redenen voor het seksuele gedrag van de jongere. Leg uit dat dit belangrijk is om de situatie goed in beeld te krijgen. Blijf respectvol en luister zonder een oordeel te geven.
 7. Gebruik humor
  U hoeft niet altijd serieus te zijn bij dit onderwerp: een beetje humor haalt de spanning eraf!
 8. Verwijs door als het niet klikt
  Soms klikt het met de ene jongere gewoon beter dan met de andere. Juist bij een gesprek over relaties en seksualiteit kan dit belangrijk zijn. Als deze klik ontbreekt, en u merkt dat een jongere bij u dichtklapt bij vragen over dit onderwerp, kunt u de jongere doorverwijzen naar een collega, de chat of mail van de Sense-infolijn of het Sense-spreekuur.

Meer weten?

Uitgelichte tips & tools