Wanneer begint u over seksualiteit?

Wat is een goed moment om over seksualiteit te praten? Het initiatief kan zowel bij de cliënt als bij u liggen. U kunt het gesprek aangaan omdat u een probleem vermoedt of juist wilt voorkomen.

Als iemand naar u toe komt met een vraag of probleem

Soms nemen cliënten zelf het initiatief om met u over seksualiteit te praten. Mensen kunnen bijvoorbeeld vragen hebben over hun seksuele oriëntatie, ouders over de seksuele opvoeding van hun kinderen of jongeren over vermeende afwijkingen en soa's. Als de vraag helder is, is het goed om hier meteen op in te gaan. Maar wees ook alert op voorzichtige signalen van uw cliënt. Niet iedereen durft direct een concrete vraag over seksualiteit te stellen. Veel mensen kijken eerst hoe u reageert op een voorzichtige poging en laten het erbij zitten als u daar niet op ingaat. Vraag goed door om de vraag helder te krijgen. Geef ook aan dat iemand er later nog op terug kan komen als daar behoefte aan is.

Bij een vermoeden van seksueel risicovol gedrag of een seksueel probleem

Als u bijvoorbeeld signalen opvangt over risicofactoren die (juist) anticonceptiegebruik in de weg staan of (relatie)problemen waar een seksueel probleem aan ten grondslag kan liggen, is dat hét moment om door te vragen over veilig vrijen of hoe het met de seksuele relatie gaat. 

Als het gerelateerd is aan een bepaalde ziekte, klacht of medicijn

Bijvoorbeeld bij:

  • urogenitale klachten zoals pijn, jeuk, afscheiding of incontinentie
  • chronische ziekten of aandoeningen
  • gebruik medicatie die invloed op seksualiteit kan hebben
  • buikklachten
  • psychische klachten zoals depressie
  • mogelijkheid soa of testvraag

Ik merk dat mensen er makkelijker over beginnen als ik vertel dat seksualiteit bij chronische ziektes een onderwerp kan zijn. Vaak komen ze er dan later een keer op terug.

Cynthia Hallensleben
Praktijkverpleegkundige, Gezondheidscentrum Zevenkamp

Bij levensfases of gebeurtenissen die invloed kunnen hebben op seksualiteit

Denk bijvoorbeeld aan: relatieproblematiek, scheiding, overlijden partner, overgang, ouder worden, puberteit, zwangerschap, ongewenste zwangerschap, vruchtbaarheidsproblematiek, seksueel geweld.

U stelt het aan de orde bij vaste contactmomenten

Sommige zorgprofessionals  zien hun cliënten tijdens vaste contactmomenten, zoals JGZ-medewerkers en verloskundigen. Als u vragen over seksualiteit opneemt in de standaard vragenlijst kan het een logisch en vanzelfsprekend onderdeel van deze contactmomenten worden.

► Hoe begint u erover?