Blijvende aandacht voor seksualiteit nodig

Hoe zorg je dat intimiteit en seksualiteit een aandachtspunt blíjft? De borging van beleid in een tijd van veranderende organisaties en zelfsturende teams, is een grote vraag voor de zorgorganisaties die voorop lopen. Zo bleek bij de bijeenkomst in maart van het netwerk Seksualiteit en Intimiteit in het Verpleeghuis in een Lerend netwerk (SIVIL).

Uit de bijeenkomst kwamen onder andere deze tips voor het bespreken van seksualiteit in de zorg naar voren: 

  • Maak er een doelgericht gesprek van.
  • Wacht niet op het juiste moment en de juiste sfeer, want dat kan wel nooit komen.
  • Het hoeft niet in het eerste gesprek, het mag ook in het achtste gesprek, maar stel niet uit tot ‘ooit’.
  • Wees je bewust van je eigen normen en waarden.

Lees het verslag van de bijeenkomst op Zorgvoorbeter.nl 

Reacties