Zoeken

Sekse, gender en seksuele oriëntatie op de agenda

ZIN-IN symposium ‘Verschillen doen er toe | Actuele lhbti+ thema's in zorg en preventie’

Diversiteit in sekse, gender en seksuele oriëntatie wordt steeds zichtbaarder en krijgt vaker de aandacht die het verdient. In de maatschappij, in de politiek, bij de overheid, en in de praktijk van de hulpverlening en preventie. Een goed moment om een pas op de plaats te maken en een blik op de toekomst te richten. Dat deden we tijdens het ZIN-IN symposium ‘Verschillen doen er toe | Actuele lhbti+ thema’s in zorg en preventie’ op donderdag 22 juni in de Tolhuistuin in Amsterdam.

Bouko-Marieke-ZIN-IN-Symposium

Afscheid Bouko Bakker

Marieke van der Plas, directeur van Rutgers, opent het symposium met een dankwoord voor Bouko Bakker. Ze benadrukt hoe belangrijk het is dat we samen met onze partners blijven werken aan sensitieve en inclusieve zorg. Het is een extra speciale dag voor Bouko, want hij is niet alleen dagvoorzitter, maar hij neemt vandaag na elf jaar ook afscheid van Rutgers. De afgelopen 11 jaar heeft Bouko zich ingezet om diversiteit in sekse, gender en seksuele oriëntatie op de agenda te zetten. En met succes! Hij heeft er mede voor gezorgd dat deze onderwerpen als vanzelfsprekend de aandacht krijgen die ze verdienen en niet meer weg te denken zijn als we spreken over diversiteit en inclusie. Sinds 2018 heeft hij vanuit de Alliantie Gezondheidszorg op Maat – samen met collega’s van Rutgers, Women Inc en COC Nederland – de zorg sensitiever en inclusiever gemaakt.

Panelgesprek: het belang van een community

Het inhoudelijk programma werd afgesloten met een panelgesprek met, Marie Ricardo (directeur COC Nederland), Cobie Groenendijk (psychiater, platform LHBT & psychiatrie NVvP), Fayaaz Joemmanbaks (onderzoeker Rutgers, voorzitter Colored Qollective en initiatiefnemer community-led trans kliniek in Utrecht) en Thijs Manders (trainer bij MenAsWell en Social Change Agent bij Rutgers).

Samen spraken ze over de implicaties voor – de toegang tot – passende zorg en preventie. Het panel kwam tot de conclusie dat we in Nederland al veel stappen gezet hebben op weg zijn naar passende en sensitieve zorg, maar dat er nog veel te winnen valt. Dat begint bijvoorbeeld bij de manier waarop mensen in de wachtkamer of in de behandelkamer worden aangesproken. Door passende bejegening voelen mensen zich eerder vrij hun verhaal te vertellen. Er zijn genoeg gevestigde instanties, die ook goed te vinden zijn, maar volgens het panel zijn ze erg heteronormatief. Hier verandering in aanbrengen, begint in de opleidingen van zorgprofessionals. Relaties, een fijn seksueel leven, gender, dit zijn enkele voorbeelden van thema’s die structureel terug moeten komen in zorgopleidingen, aldus het panel. Op deze manier maken we met z’n allen de zorg nog inclusiever en sensitiever.

De individualisering van de samenleving komt ook ter sprake. Gewone, maatschappelijke vragen rondom sekse en gender lijken individuele problemen te worden, omdat we verleerd zijn om daar over te praten met vrienden en geliefden. Dat is niet goed. We moeten als samenleving werken aan mentale ecosystemen en goeie structuren waarin mensen kunnen praten over mentaal functioneren. Dit geeft gevoel van ondersteuning en verbondenheid. We zijn ons steeds meer alleen gaan voelen en hier moeten we samen iets aan doen. Zodat het mentale ecosysteem in de community een cultuurverandering in de samenleving teweeg kan brengen. Daarbij is het goed om aandacht te hebben voor de manier waarop we kijken naar gezondheid. Gezondheid en gezond zijn is meer dan alleen ’niet ziek zijn’. Je goed voelen heeft te maken veel vele componenten, gemeenschap en verbinding spelen daarbij een rol. Alsmede de normen die we als samenleving willen vormen.

Je gezond voelen heeft te maken met vele componenten en raakt ook de cultuur en de normen die we samen vormgeven.
Marie Ricardo, directeur COC Nederland
Victoria-False

Seksuele- en genderdiversiteit in de ouderenzorg

Victoria False sluit de dag af met het nummer ‘Somewhere over the rainbow’. Het nummer is een onderdeel uit de Tour d’Amour, een initiatief van schrijfster Eveline van de Putte, om aandacht te vragen voor seksuele- en genderdiversiteit in de ouderenzorg.

Meer informatie over ouderenzorg

Sluit je aan!

Wil je ook kennis delen met andere zorgprofessionals die net als jij een hart voor het belang van seksualiteit in de zorg hebben? Sluit je dan aan bij de groep Zorg Impactmakers Netwerk in Nederland, oftewel ZIN-IN!

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.