Zoeken
Materiaal & trainingen

Richtlijn seksuele ontwikkeling voor de JGZ

Terug naar overzicht
4 december 2023

Deze richtlijn is primair bedoeld voor jeugdprofessionals. Hieronder vallen psychologen, orthopedagogen of anderen met een gedragswetenschappelijke opleiding en wijkteamsmedewerkers of groepsleiders binnen instellingen.

De richtlijn gaat over de seksuele ontwikkeling van jeugdigen van 0 tot 23 jaar die te maken
hebben met jeugdhulp en/of jeugdbescherming. Ook wordt besproken wat er mogelijk is in de seksuele ontwikkeling bij bepaalde groepen en wat risico- en beschermende factoren zijn.

Groepen die in de richtlijn aan de orde komen zijn:

  • jeugdigen met een licht verstandelijke beperking
  • jeugdigen met een stoornis in het autismespectrum
  • jeugdigen met problematische gehechtheid
  • jeugdigen met een seksueel trauma
Bekijk hier de richtlijn

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.