Zoeken
Nieuws – Artikel

Symposium ‘De kracht van de eigen keuze | Anticonceptie in een veranderende wereld’

Terug naar overzicht
30 april 2024

Waar vinden jonge vrouwen betrouwbare informatie over anticonceptie en kan iedereen een eigen geïnformeerde en passende keuze maken? Hoe sluiten we nog beter aan bij de hedendaagse behoefte en vragen van jongeren? En hoe kunnen we jongeren zoveel mogelijk ondersteunen bij hun anticonceptiekeuze? Ter gelegenheid van het afscheid van expert anticonceptie en abortus Ineke van der Vlugt organiseerden we het symposium ‘Anticonceptie in een veranderende wereld | De kracht van de eigen keuze’ in Utrecht.

Er gaat online veel informatie rond over anticonceptie. Jongeren baseren hun anticonceptiekeuze deels op wat zij op Tiktok en Instagram tegenkomen. Deze informatie is niet altijd juist, eenzijdig of sturend. Steeds meer jonge vrouwen stoppen met de pil en zijn op zoek naar alternatieven. Een deel van hen wil geen hormonen gebruiken en gaat over op natuurlijke methoden. Op dinsdag 23 april spraken we huisartsen, verpleegkundigen, doktersassistenten abortusartsen en andere zorgprofessionals, maar bovenal jongeren zelf over deze actuele thema’s.

Luc Lauwers, manager nationale programma’s bij Rutgers, opende het symposium met de vraag waar iedereen werkzaam is en hoe vaak ze in gesprek gaan over anticonceptie met jongeren.  De functie van de deelnemers varieerde van huisarts, abortusarts, verpleegkundige, doktersassistent, verloskundige, gynaecoloog, soa sense verpleegkundige of arts, beleidsmedewerker, onderzoeker, seksuoloog, inhoudelijk coördinators Nu Niet Zwanger, gynaecoloog tot geneeskundestudent.

Waar ik me vanmiddag meer bewust van ben geworden, is dat vrouwen tegenwoordig meer autonomie willen. Ik denk dat het goed is om te kijken hoe je vrouwen dan het gevoel geeft dat ze echt hun eigen keuze kunnen maken, op een goed geïnformeerde manier. De vraag is of het aan de huisarts is om alle informatie over anticonceptie te geven in een consult van tien minuten. Op middelbare scholen zou er meer aandacht voor moeten zijn, ook waar je terecht kunt voor betrouwbare informatie. Er is veel informatie, maar het is vooral zaak dat die informatie tijdig bij de jongeren komt.
Lora van Oene, eerstejaars student Geneeskunde

Een wereld van verschil

Ineke van der Vlugt nam ons als eerste spreker mee in anticonceptiekeuze in een veranderende wereld. Ze blikte terug op haar eigen ervaringen als startende pilgebruiker: “Ik groeide als jongere op in de jaren ’70, een tijd waarin de pil nog maar 10 jaar op de markt was en door de paus verboden. Terwijl ik opgroeide in een katholiek nest. Er was geen internet, geen voorlichting op school en ik kon niet bij mijn ouders terecht.” Anno 2024 is er veel veranderd, er is meer informatie en veel meer te kiezen voor jongeren. Een groot deel wil nu geen kind en beschermt zich goed tegen een ongewenste zwangerschap met een betrouwbare methode. Jongeren maken wel andere keuzes, ze willen geen bijwerkingen, geen hormonen of meer zicht krijgen op de eigen cyclus. 14% van de jonge vrouwen gebruikt natuurlijke methoden. Zorgprofessionals sluiten nog niet altijd goed aan bij de veranderende behoeften en zorgen. Ook is er veel desinformatie op socials. Jonge vrouwen zijn op zoek naar ervaringen van anderen. Inekes pleidooi is om jongeren meer stem te geven bij hun anticonceptiekeuze en niet te veel te focussen op risicominimalisatie. In dialoog en met betrouwbare en aansprekende informatie zijn ze beter in staat zelf een geïnformeerde en passende keuze te maken. Dit bevordert het zelfvertrouwen en empowerment. Ineke is er heilig van overtuigt dat dit zelfvertrouwen ook doorwerkt in meer regie over hun eigen seksualiteit en kinderwens en meer seksueel plezier.  

Ook bij de doelgroep van Nu Niet Zwanger, mensen in kwetsbare situaties, zie je verschillende wensen en behoeften bij anticonceptie. Daarom is het zo belangrijk om te kijken wat bij iemand past. Als iemand een natuurlijke methode gebruikt, probeer ik daar geen oordeel over te hebben, ook niet non-verbaal. Ik onderzoek of diegene weet hoe die methode gebruikt moet worden. Maar wat ik van vanmiddag meeneem, is dat het goed kunnen gebruiken van vruchtbaredagenmethodes niet zozeer afhangt van opleidingsniveau, maar van motivatie.
Anja Boer, verpleegkundige en inhoudelijk coördinator Nu Niet Zwanger

Dansend de vulva in

Afgelopen zomer konden Lowlands bezoekers naar een wel hele bijzondere dansplek: Club Womb, waar zij mee konden doen met een kennisquiz en waar bezoekers op de muren hun ervaringen met anticonceptie konden delen. Onderzoeker Clair Enthoven deelde de eerste resultaten van het onderzoek. Waarom deze manier van onderzoeken goed werkt? “Als je zelf raar genoeg doet is ineens alles normaal.” 744 Lowlandsbezoekers deden mee aan de kennisquiz en met die kennis over anticonceptie bleek het op de meeste onderwerpen aardig goed te zitten. Wel viel op dat mannenteams beduidend minder kennis hadden dan de vrouwen- en gemengde teams. Daar valt dus nog wat te winnen, anticonceptie is immers een verantwoordelijkheid van alle partners.

Alle anticonceptieconsulten komen bij mij, en niet bij de huisarts. Voor elke patiënt heb ik een half uur de tijd. Ter voorbereiding vraag ik altijd om te kijken op de online keuzetool Anticonceptievoorjou.nl. En ik heb de anticonceptiekoffer waarmee ik alle middelen kan laten zien. En dan komen we samen tot een keuze. Natuurlijke methoden besprak ik tot nu toe niet. Ik wil ze niet promoten, maar na vanmiddag denk ik dat het toch belangrijk is om die wel mee te nemen in de counseling, want door jongeren daarover te informeren kun je wel wat winnen.
Dineke Vletter, doktersassistent in Putten

The good, the bad and the unknown

Dr. Estrella Montoya nam ons mee in ’the good, the bad en the unknown’ van de anticonceptiepil. Want wat weten we eigenlijk van de effecten van de anticonceptiepil op je stemming? Zo’n 1 op de 10 vrouwen heeft last van negatieve stemming bij pilgebruik, en dat lijkt vooral te spelen bij het starten met de pil. Maar vrouwen met PMS- of PMDD-klachten kunnen juist baat hebben bij pilgebruik. Daarom is het belangrijk dat je als vrouw zelf ondervindt wat past en wat niet. Volgens Estrella moeten we toe naar een “trial and error-cultuur” waarin vrouwen kijken wat echt bij hen past, dat kan helaas niet altijd de eerste keer goed gaan. Ook raadt ze een follow up aan bij de huisarts om eventuele toename van stemming of depressie te peilen. Hier moet ook aandacht voor zijn voordat een jongere met de pil of andere hormonale anticonceptie start.

Huisartsen hoeven niet ontlast te worden, de meesten vinden het heel leuk om gesprekken te voeren over anticonceptie, het is vooral belangrijk dat jongvolwassenen goed voorbereid op een afspraak komen. Dus dat ze bereikt zijn met goede informatie voordat ze op het spreekuur komen. Bijvoorbeeld op social media, daar ligt een grote taak voor iedereen.
Miranda Kurver, huisarts

Van waarschuwen naar informeren

Na een korte pauze nam medisch antropoloog Ellen Algera ons op een interactieve manier mee in de motieven en ervaringen van jonge vrouwen die cyclus-apps als anticonceptiemethoden gebruiken. Aangezien “een gewaarschuwd mens toch doet wat die wil”, is het volgens Ellen belangrijk dat we vrouwen die natuurlijke methoden gebruiken niet waarschuwen, maar informeren zodat zij zelf een passende afweging kunnen maken. De vrouwen in haar eigen onderzoek waren vooral hoog opgeleid, en kozen bewust en gemotiveerd voor een vruchtbaredagenmethode via een app. Maar niet alle anticonceptiegebruikers die een vruchtbaredagenmethode gebruiken zijn even goed geïnformeerd. Het onderzoek van Rutgers naar natuurlijke methoden liet zien dat juist veel vrouwen alleen de kalendermethode gebruiken. Dat is veel riskanter dan bijvoorbeeld de sympto-thermale methode als je niet zwanger wilt raken. Op basis van het beschikbare bewijs liet Ellen zien dat verschillen in betrouwbaarheid tussen de vruchtbaredagenmethodes aanzienlijk zijn. Goede informatie over de verschillende beschikbare opties is dus belangrijk.

Ik denk sowieso dat we blijvend aandacht moeten besteden aan goede informatie over anticonceptie. Maar ik voel dat er een soort nieuwe golf is rondom misinformatie op sociale media, onze rol als overheid vind ik daarin nog lastig te bepalen. We moeten daar duidelijk wel wat mee.
Ivy van Dijke, ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport

Jongeren in gesprek met zorgprofessionals

Na de presentatie van Ellen, vroeg Lauwers, vier zorgprofessionalsplaats op het podium.  In een panelgesprek met Joost Vermuë (huisarts Geldermalsen), Jorien Nijland (abortusarts en directeur Epione Amsterdam), Carien Manuels (Soa Sense arts en seksuoloog, GGD Amsterdam), Marloes Verhaar (doktersassistent huisartsenpraktijk Zwolle) en jongeren werd stil gestaan bij veranderend behoeften en uitdagingen bij het anticonceptieconsult. Huisarts Joost geeft aan dat de anticonceptiewensen van vrouwen enorm van elkaar verschillen, maar dat hij tijdens de opleiding tot huisarts vooral geschoold is in hormonale methoden. Natuurlijke methoden kwamen daarbij amper aan bod. Doktersassistent Marloes neemt veel tijd voor een anticonceptie consult met jongeren, soms wel 30 minuten. De jongeren hebben vaak weinig kennis en veel vragen. De anticonceptiekoffer van Rutgers gebruikt ze daarbij veelvuldig. Ook gaat zij in gesprek over seksualiteit: wat wil je, wat doe je? Dat hoort er echt bij wat haar betreft.

Waar jongeren bij Joost en Marloes vaak met een concrete vraag komen over anticonceptie, is dat bij Carien, Soa Sense arts bij de GGD Amsterdam, niet het geval. Een soa consult is daar vaak de opening voor een gesprek over anticonceptie. Ook bij de GGD merken ze dat er interesse is in natuurlijke methoden. Carien heeft ook daarover veel informatie opgedaan tijdens het symposium: “Ik ben blij met de informatie van vandaag en het inspireert mij om verder op onderzoek te gaan.” Abortusartsen zoals Jorien hebben meer ruimte gekregen om na een abortus met een cliënt die kwetsbaar is een uitgebreid anticonceptieconsult te doen. Jorien: “Zo kan je meer maatwerk bieden. Soms staan vrouwen er op dat moment nog niet voor open, maar kun je een afspraak maken voor een later moment.”

Nadine en Bente, twee jongeren uit de zaal, deelden hun persoonlijke verhaal. Beiden gingen naar de huisarts voor anticonceptie en kregen daar vrijwel gelijk de pil voorgeschreven. Ze zijn inmiddels allebei gestopt vanwege bijwerkingen. Zij vroegen huisarts Joost: zou je niet alle mogelijke bijwerkingen moeten bespreken voordat mensen aan anticonceptie beginnen? En dat er nog meer opties zijn dan alleen de pil? Zodat mensen zelf beter een keuze kunnen maken en niet afhaken als ze bijwerkingen krijgen van de pil?

Joost was duidelijk: als je als arts iets voorschrijft moet je ook bespreken wat de bijwerkingen zijn. Ook is het belangrijk om een vervolgafspraak te maken, om zo te kijken hoe de anticonceptie bevalt en of er eventuele bijwerkingen zijn. Door meteen naar de pil te grijpen gaan sommige huisartsen voorbij aan alle verschillende mogelijkheden die er op dit moment zijn.

“Ik merk een kritische en soms afkeurende houding van huisartsen tegen natuurlijke methoden”, brengt student Nadia in. “Ook vanuit het idee dat een abortus voorkomen moet worden.” Carien heeft hierop een mooie boodschap: “Het is voor hulpverleners lastig de autonomie van de vrouw echt te omarmen. We zijn hulpverleners, en dus zijn we zorgelijk, we willen al die ellende voorkomen. We zijn redders en willen redden. Dat is niet eenvoudig, dus dat ongemak moeten we leren verdragen.”

Renee deelt haar persoonlijke ervaring met het plaatsen van een spiraaltje. “Wat ik gemist heb is ondersteuning na de plaatsing. En ook wat ik kon verwachten van het plaatsen zelf, want dat ging heel snel terwijl ik het heel spannend vond. Het was super pijnlijk, ik viel bijna flauw. Daarna heb ik met veel krampen en pijn in bed gelegen en nog 4 maanden constant gebloed. Ik voelde me best wel alleen.” Ze had hier vooraf meer informatie over willen krijgen en een betere begeleiding. Niet iedere zorgprofessional heeft hier evenveel ervaring mee of zijn zich niet voldoende bewust van de pijn ervaringen. Carien geeft aan dat bij soa sense van de GGD Amsterdam ook verdoving gegeven kan worden. Dat kan niet bij iedere soa sense spreekuur.

Eva de Goeij van AVA nam ons kort mee in de eerste voorlopige resultaten van onderzoek het rondom pijn bij het plaatsen van een spiraal. Dit onderzoek wordt binnenkort door AVA naar buiten gebracht.

Bij het gesprek over anticonceptie gaat het vaak alleen over meiden en vrouwen. Maar ook jongens en mannen hebben een verantwoordelijkheid. “Jongens moeten ook kennis hebben van anticonceptie”, vindt Carmen, “en van de bijwerkingen.” Daoud, een van de jongens in de zaal, is het daar helemaal mee eens: “Je draagt samen de gevolgen van onjuist of niet gebruik.” Hij vroeg aan de zorgprofessionals in het panel of zij ook juist gebruik van het condoom bespreken. Op de vraag van Luc hoe jongeren meer informatie willen krijgen over anticonceptie, geven jongeren aan dat ze graag zouden willen chatten of bellen met een professional. Dat dit kan via Sense.info en de Sense Infolijn, maar dat was bij hen onvoldoende bekend.

Wij staan echt voor de eigen keuze. Maar we vinden wel dat je die keuze alleen maar kan maken als je beschikking hebt tot goede en betrouwbare informatie. Daar valt ook echt veel te winnen, dat hebben we vandaag ook gezien. Jongeren hebben toch echt een andere beleving dan de artsen waar ze een gesprek mee hebben. Wij zijn er voor die belevingservaringen, om dat door te vertalen naar de wetenschap en naar beleid.
Alina Chakh, stichting AVA

Een inspirerende en leerzame dag

Na dit laatste onderdeel van het symposium werd de inspirerende en leerzame middag afgesloten met enkele laatste woorden van Ineke van der Vlugt. Ze stelde het team Anticonceptie & Abortus voor dat haar werk voortzet.

Met een prachtig visueel verslag van Laura Lagaaij,  werd de dag afgesloten.

Wil je ook kennis delen met andere zorgprofessionals die net als jij een hart voor het belang van seksualiteit in de zorg hebben? Sluit je dan aan bij de groep Zorg Impactmakers Netwerk in Nederland, oftewel ZIN-IN!

Nieuws

Gerelateerd

Lees onze meest recente artikelen, onderzoeken en columns op het gebied van seksuele gezondheid en rechten.

Alle nieuwsberichten

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.