Door: VGN, Kennisplein gehandicaptensector

Handreiking Seksualiteit en seksueel misbruik

De handreiking bestaat uit twee delen (zie de pdf’s hieronder) en heeft de vorm van een omkeerboek. Het ene deel biedt een uitwerking van visie, beleid, implementatie en verankering van beleid op het gebied van de ontwikkeling van gezonde seksualiteit en het voorkomen van seksueel misbruik. Het andere deel, getiteld Sturen op aanpak van seksueel misbruik, geeft informatie over en handvatten voor hoe te handelen bij (een vermoeden van) seksueel misbruik.

Bijlagen: