Pagina’s: 297 | Door: Mechteld Höing, Annegien van Engen, Bernardine Ensink, Paul Vennix, Ine Vanwesenbeeck

Hulp aan slachtoffers van seksueel geweld

Een inventarisatie en kwaliteitsevaluatie van de behandeling van slachtoffers van seksueel geweld in de GGZ en de vrouwenopvang in Nederland.

Beschrijving inhoud:
Psychische klachten als gevolg van seksueel geweld kunnen zeer ernstig en hardnekkig zijn en blijken hulpverleners nog vaak voor problemen te stellen. Deze studie brengt de omvang, aard en kwaliteit van de hulpverlening aan cliënten met seksueel geweldservaringen anno 2002 in kaart.

De hulpverleningspraktijk blijkt zeer divers te zijn, waarbij het vertrouwen in de behandelaar en diens deskundigheid, de erkenning van de traumatische ervaringen en institutionele randvoorwaarden van cruciaal belang zijn voor een succesvolle behandeling.