Pagina’s: 74 | Door: Rutgers

'Let's talk'

Deze dvd biedt docenten en jongerenwerkers een handvat om met jongeren tussen de 12 en 19 jaar in gesprek te gaan over verschillende aspecten van seksualiteit, rolopvattingen en weerbaarheid.

Door de komst van nieuwe media worden jongeren overspoeld met allerlei beelden en boodschappen over seksualiteit. Het denken, praten en handelen van jongeren wordt niet alleen beïnvloed door hun eigen waarden en normen, maar ook door deze boodschappen. De dvd biedt bewustwording en inzicht in eigen en andermans waarden en normen en denkbeelden over seksualiteit, rolopvattingen en weerbaarheid.

Omvat

  • Dvd met 29 beeldfragmenten 
  • Handleiding met werkvormen en aandachtspunten

Beschrijving inhoud

Op deze dvd staan 29 beeldfragmenten rondom 15 thema’s: eerste keer, flirten/versieren, kijk op seksualiteit, maagdelijkheid, partnerkeuze, religie/cultuur, safe sex, sekserollen, seksuele intimidatie, seksuele oriëntatie, seksuele voorlichting, sociale omgeving, vreemdgaan, wensen en grenzen, zelfbeeld.

Tijdens lessen op school of in groepsbijeenkomsten met jongeren kunnen aan de hand van de beeldfragmenten discussies gevoerd worden over de genoemde thema’s. In de handleiding staan de beeldfragmenten en werkvormen beschreven met didactische notities rondom begeleiding van discussies.