Peervoorlichting: Amor i salú

Peergroup-benadering ter bevordering van de seksuele gezondheid in Antilliaanse en Arubaanse gemeenschappen.

Er zijn geen protocollen of handleidingen. De aanpak is echter in principe overdraagbaar naar andere GGD'en. Hiertoe is informatie verkrijgbaar bij de contactpersoon.

Naam: Amor i salú
Materiaalsoort: Peervoorlichting
Doelgroep: Antillianen en Arubanen
Jaar: 2000 – heden

Peergroup-benadering ter bevordering van de seksuele gezondheid in Antilliaanse en Arubaanse gemeenschappen. Er zijn geen protocollen of handleidingen. De aanpak is echter in principe overdraagbaar naar andere GGD'en. Hiertoe is informatie verkrijgbaar bij de contactpersoon.

Doel

Bevordering van de seksuele gezondheid in Antilliaanse en Arubaanse gemeenschappen.

Beschrijving

Amor i salú is een gemeentebreed preventieproject, waartoe ook publiciteitscampagnes, theatervoorstellingen en groepsbijeenkomsten (Home Parties) horen. Kenmerkend voor het project is peervoorlichting als methodiek. Hiertoe zijn 14 vrijwilligers uit de doelgroep getraind om als peervoorlichter op te treden en o.a. Home Parties te begeleiden.

Verkrijgbaar bij

Informatie is te verkrijgen bij Renny Polstra
renny.polstra@hvd.groningen.nl

Kosten

Niet bekend


Extra informatie

Ontwikkelaar

GGD Groningen
Postbus 584
9700 AN Groningen
050–3674000
www.hulpverleningsdienstgroningen.nl  
icg@hvd.groningen.nl

Ontwikkeling

Het project werkt met een peergroup-benadering. Voorlichtingsactiviteiten worden ontwikkeld, georganiseerd en uitgevoerd door mensen uit de Antilliaanse/Arubaanse gemeenschap zelf.

Evaluatie beschikbaar

Het project is geëvalueerd op bereik en effectiviteit en nadien bijgesteld (o.a. meer training voor peer-voorlichters).
Door geringe respons bij de effectmeting zijn de conclusies beperkt. Er is een positievere attitude ten aanzien van condoomgebruik gemeten en de doelgroep is van mening dat normen van vrienden ten aanzien van condoomgebruik positiever zijn geworden.

Randvoorwaarden

Goede contacten binnen het Antilliaanse/Arubaanse netwerk en met sleutelfiguren. Een vorm van beloning voor de peervoorlichters.
Goede begeleiding van vrijwilligers. Inbedding van projectactiviteiten in al bestaande activiteiten voor Antillianen en Arubanen.

Toepassing in allochtone doelgroepen

Enthousiasme en engagement van voorlichters uit de eigen gemeenschap zorgen voor een goede aansluiting bij de doelgroep.
Amor i salú is tot nu toe in Rotterdam (2000-2001), Groningen en Leeuwarden uitgevoerd. Projectleider is steeds de GGD.