Door: Maartje van Kooten, Willy van Berlo, Ine Vanwesenbeeck

Psychosociale gevolgen van abortus

Een overzicht van de literatuur

In dit boek wordt een uitgebreid overzicht geboden van de stand van zaken van het internationale onderzoek naar psychosociale gevolgen van abortus. Welke emotionele problemen worden gesignaleerd bij vrouwen die een abortus hebben ondergaan? Hoe vaak komen die voor en zijn er factoren aan te wijzen die het risico op problemen vergroten? Op basis van deze gegevens kunnen vrouwen beter worden geïnformeerd en zou de hulpverlening eventueel geoptimaliseerd kunnen worden.