Spel: LOVE.check

Spel over seksualiteit, de risico’s van seks en hiv

Naam: LOVE.check
Materiaalsoort: Spel
Doelgroep: Jongeren
Jaar: 2005

Spel over seksualiteit, de risico’s van seks en hiv; met handleiding.

Doel

Jongeren stimuleren om over seksualiteit te leren praten en hen bijtijds te informeren over de risico’s van seks.

Beschrijving

Memory spel, waarin door middel van foto’s verschillende verhaallijnen staan uitgebeeld. De verhaallijnen zijn: ouders en zoon met hiv-infectie, wat betekent dat?; verliefd zijn en de risico’s van seks; een meisje in een onveilige situatie; fabels over hiv. Na afloop wordt inhoudelijk op de verschillende verhaallijnen ingegaan in een groepsgesprek.

Verkrijgbaar bij

WEB.foundation
020-3790436
info@webfoundation.nl

Ook gratis te downloaden via www.webfoundation.nl/ > klik rechts op 'Download het LOVE.check Spel'.

Kosten

€ 15,00


Extra informatie

Ontwikkelaar

WEB.foundation
Deltastraat 11-1
1078 PB Amsterdam
020-3790436
www.webfoundation.nl
info@webfoundation.nl

Ontwikkeling

Voor dit spel is een beeldverhaal samengesteld door een team van specialisten. De foto’s zijn gemaakt in Amsterdam. Er is ook met jongeren in Amsterdam gepraat over de inhoud. Hun opmerkingen zijn ter harte genomen bij de samenstelling van het definitieve beeldverhaal.

Randvoorwaarden

Het spel is met name geschikt voor jongeren in de leeftijd van 10 tot 16 jaar. Het kan gespeeld worden in groepjes van 4 tot 6 jongeren.

Toepassing in allochtone doelgroepen

Laagdrempelige, toegankelijke vorm waardoor het voor allochtone jongeren gemakkelijker wordt om over seksualiteit en de risico’s van seks te praten.