Door: Nel van Son-Schoones e.a.

Zwangerschap ten gevolge van seksueel geweld

Een pilotstudie bij hulpverleners

'Zwangerschap ten gevolge van seksueel geweld' is een pilotstudie bij hulpverleners naar zwangerschap ten gevolge van seksueel geweld. Hoewel er steeds meer aandacht is voor seksueel geweld, is het probleem van zwangerschap die daarvan het gevolg kan zijn vrijwel onbesproken gebleven. Er zijn signalen dat deze zwangerschappen veel meer voorkomen dan gedacht. Deze signalen vormden de aanleiding voor dit uitgebreide literatuuronderzoek en interviews met een aantal hulpverleners om deze problematiek in kaart te brengen. Hoe komt het dat over deze problemen zo angstvallig wordt gezwegen? Wanneer doorbreken vrouwen of meisjes dit stilzwijgen? Met welke problemen komen zij bij hulpverleners? Aan de hulpverleners is gevraagd hoe zij met deze problematiek omgaan voor wat betreft signalering, diagnostiek en begeleiding. Zouden zij meer ondersteuning willen? Het boek bevat een aantal concrete aanbevelingen voor preventie, hulpverlening en onderzoek.