5 elementen van cultuursensitief werken

1. Bewust zijn van eigen normen en waarden

Wees bewust van uw eigen normen en waarden rond seksualiteit. Ook de zorgverlener neemt de eigen taal, cultuur en gebruiken mee naar de spreekkamer. Heb oog voor deze verschillen en laat merken dat u openstaat voor andere opvattingen. Benadruk de verschillen niet teveel, er zullen vaak juist ook veel overeenkomsten zijn. Zo is praten over seksualiteit voor mensen met enkel een Nederlandse achtergrond vaak ook niet vanzelfsprekend.

2. Weten wat kan spelen in bepaalde culturen

Weet wat er kan spelen in de culturen die u vaak tegenkomt in uw praktijk. Verdiep u hierin en ga het gesprek aan met mensen met een migratie achtergrond over hun opvattingen en gedragingen rond seksualiteit. Waar lopen ze tegenaan en welke oplossingen zien zij zelf?  Hier kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van het culturele interview.

3. Helder doch sensitief communiceren

Wees niet te snel expliciet in uw woord gebruik. Het helpt om eerst te vragen naar feiten, vervolgens naar meningen en dan pas naar gevoelens. Neem de tijd om een duidelijke hulpvraag op tafel te krijgen en toets regelmatig of jullie elkaar goed begrijpen. Stel u nieuwsgierig op en vraag hoe uw cliënt tegen bepaalde aspecten van seksualiteit aankijkt. Geef aan waarom u dat wilt weten en dat zij er ook voor mogen kiezen vragen niet te beantwoorden. Bekijk ook de pagina Welke woorden gebruikt u?.

4. De cliënt als partner in de zorg beschouwen

Gebruik uw professionele deskundigheid om cliënten te informeren over bepaalde middelen die u in wil zetten of over de zorg die u verleent. Geef de diverse mogelijkheden aan en bekijk samen met de cliënt welke zorg het best past. Cliënten weten zelf heel goed wat wel en niet een goed idee is binnen hun eigen context. Een lesbische vrouw kan ervoor kiezen niet bij haar familie uit de kast te komen omdat ze geen ruzie wil of een man kan geen sterilisatie willen omdat dit hem minder man maakt.

5. Nieuwsgierig blijven

Bovenstaande inzichten, kennis en sensitiviteit kunnen toepassen, is cultuursensitief werken. Door nieuwsgierig te zijn naar uw cliënten met een migratie achtergrond, blijft u leren en vindt u manieren waarop de zorg beter zal aanslaan. Door iets anders te formuleren, door bepaalde mythes weg te nemen of door aan te sluiten bij gebruiken die al bestaan binnen een cultuur.

► 15 praktische tips

Verder lezen:

Uitgelichte tips & tools