Groepsvoorlichting aan mensen met een migratie achtergrond

Bij het organiseren van een groepsbijeenkomst, is goede voorbereiding het halve werk. Bekijk hier de toolkit voor het organiseren van groepsvoorlichting rond seksualiteit voor mensen met een migratie achtergrond.

Seksualiteit is een persoonlijk thema waar iedereen een eigen invulling aan geeft, ook begeleiders. In het contact met jongeren, volwassenen en ouders kunt u als begeleider geconfronteerd worden met uiteenlopende opvattingen, normen en waarden over seksualiteit.

Het is belangrijk dat u als begeleider uzelf goed kent:

  • Hoe denkt u zelf over seksualiteit?
  • Welke gedachten en gevoelens roept het thema bij u op? Niet iedereen praat even makkelijk over seksualiteit.
  • Vraag u zelf af wat uw sterke en zwakke punten zijn en zoek materialen, oefeningen en opdrachten waar u zich prettig bij voelt.
  • Ga bij uzelf na wat bij u al bekend is over de deelnemers. Wat weet u van hen met betrekking tot seksualiteit?

Het woord seksualiteit kan soms afschrikken. Benoem het daarom niet expliciet, maar breng het ter sprake binnen een algemeen thema. Als u het wilt hebben over de seksuele opvoeding, kunt u bijvoorbeeld als titel ‘de ontwikkeling van kinderen’ gebruiken. Bij een bijeenkomst over de preventie van soa kunt u aangeven dat het gaat over ‘gezondheidsaspecten’.

Toolkit organiseren, voorbereiden en begeleiden van groepsbijeenkomsten met mensen met een migratie achtergrond

Het begeleiden van een bijeenkomst over seksualiteit wordt vaak makkelijker naarmate het meer gedaan wordt. Enige onzekerheid in het begin is normaal. Hieronder geven we een aantal tips en aandachtspunten bij het begeleiden van groepsbijeenkomsten over seksualiteit.

TIP: Ervaren voorlichters seksuele gezondheid aan nieuwkomers beantwoorden vragen van beginnende voorlichters in deze filmpjes. Hoe stem je af op je doelgroep? Hoe maak je gevoelige onderwerpen bespreekbaar? Hoe ga je om met bepaalde overtuigingen? Wat zijn leerervaringen en praktische tips?

Verder lezen:

 

Uitgelichte tips & tools