arts_seksualiteit_bespreken

Hoe seksualiteit bespreken?

De drempel om met een seksuele vraag naar een hulpverlener te gaan blijkt bijzonder hoog. Als zorgprofessional kunt u deze drempel voor uw cliënten verlagen door de seksuele gezondheid te bespreken.

1. Breng seksuele gezondheid ter sprake

  • Kies een gepast moment om over seksualiteit te beginnen. Individuele consulten, intakes of behandelplanbespreking kunnen goede momenten zijn.
  • Leg uit waarom u over seksuele gezondheid begint, benoem dat seksualiteit een onderdeel is van gezondheid en u het daarom ter sprake brengt.
  • Vraag toestemming om enkele vragen over seksualiteit te stellen. Als de cliënt dit niet wil, stel eventueel voor om het op een later moment te bespreken.

Hoe pakt u dit aanWanneer begint u over seksualiteit? en Hoe begint u erover?

2. Stimuleer de cliënt om zelf te vertellen

Nodig cliënten uit om over hun zorgen en vragen over seksualiteit te vertellen. Soms kan het delen van seksuele zorgen al voldoende zijn en is er geen verdere behandeling nodig. 

De juiste vragen stellen helpt de cliënt om een heldere hulpvraag te formuleren. Dit kan bijvoorbeeld door het bevragen van:

  • Zorgen: Waar maakt u zich zorgen over? 
  • Ideeën: Wat denkt u er zelf over? Waar heeft het volgens jou met te maken? 
  • Verwachtingen: Wat verwacht u? Wat hoopt u? 

Het Bio Psychosociaal Model (BPS) kan dienen om verder door te vragen over de impact op lichaam, welzijn en relaties.

Meer tips: Waar let u op? en Welke woorden gebruikt u?

3. Vat samen wat de cliënt vertelt

Gebruik het samenvatten van wat u heeft gehoord om het gesprek op een respectvolle manier af te ronden. Controleer bij de cliënt of uw samenvatting klopt.

4. Formuleer een aanbod

  • Corrigeer foute informatie en/of verwijs naar betrouwbare informatie/ websites 
  • Bespreek de mogelijkheden voor hulp bij seksuele problemen of ondersteuning bij seksuele ontwikkeling
  • Stel een vervolg gesprek voor
  • Doe een doorverwijsaanbod

Bekijk ook: Wanneer verwijst u door?

Bron: onder vier ogen stappenplan van Sensoa

Betrouwbare informatie voor cliënten: