Hoe begint u over seksualiteit?

Niet iedereen vindt het makkelijk om over seksualiteit te praten. Hoe begint u erover? Bekijk een aantal manieren om het onderwerp bespreekbaar te maken.

Vooraf: durf te vragen

U hoeft natuurlijk niet bij iedere patiënt een volledige seksuele anamnese af te nemen. Soms is het al genoeg om één vraag te stellen. Bijvoorbeeld: ‘Hoe gaat het met uw seksuele leven?’ of ‘Zijn er veranderingen in de seksuele relatie?’. Als de patiënt daar niet op ingaat, hoeft u niet verder te vragen. Maar zo laat u wel merken dat praten over seksualiteit er gewoon bij hoort. En u maakt het makkelijker voor uw cliënt om er later zelf op terug te komen. Door op routinematige wijze vragen te stellen, laat u zien dat het niet ‘raar’ is om over seksualiteit te praten.

7 manieren om over seksualiteit te beginnen

Er zijn verschillende manieren om over seksualiteit te beginnen. Kies wat bij u en bij uw cliënt past. Als een manier niet werkt, probeer dan ook eens een andere manier.

 1. Verwijs naar wat bekend is uit onderzoek of wat u van anderen hebt gehoord. Bijvoorbeeld:  'Een deel van de zwangeren/ouderen/mensen met een chronische ziekte/... ervaart veranderingen op het seksuele vlak.  Misschien maakt u dit ook mee?'
   
 2. Bij chronische ziekten kunt u eens opperen dat u beseft dat het hebben van een chronische aandoening invloed heeft op diverse gebieden, waarvan seks er een is.
   
 3. Benoem het taboe. Zeg bijvoorbeeld: `Veel mensen vinden seksualiteit geen gemakkelijk onderwerp om over te praten. Toch is het voor veel mensen een wezenlijk onderwerp in hun bestaan. Mogelijk speelt het ook een rol bij hetgeen u net vertelde. Mag ik u hierover een paar vragen stellen?'
   
 4. Verwijs naar het beleid van uw praktijk. Bijvoorbeeld: 'In onze praktijk vinden we aandacht voor seksualiteit belangrijk.'
   
 5. Bied informatie aan. Overhandig een folder over seksualiteit en geef aan dat de cliënt altijd bij u terecht kan als hij of zij naar aanleiding daarvan nog vragen heeft.
   
 6. Vermeld de belangrijkste bijwerkingen op seksueel gebied als u met nieuwe medicatie start.
   
 7. Vraag uw cliënt om een rapportcijfer te geven aan zijn of haar seksuele leven. Bij een laag cijfer kunt u vragen of uw cliënt dat cijfer graag zou willen verbeteren. U kunt dan doorvragen om achter de oorzaak van het lage cijfer te komen. Met een voldoende of een hoog cijfer kan uw cliënt aangeven dat hij of zij het er niet over wil of hoeft te hebben.

► Waar let u op?