7 tips om effectief te communiceren met laaggeletterden:

Een op de negen Nederlanders is laaggeletterd en heeft daarom moeite met lezen en rekenen. Dat zijn 1,3 miljoen volwassenen. Laagopgeleiden, ouderen en migranten zijn hierin sterk vertegenwoordigd. Voor laaggeletterden is het lastig de weg te vinden in de gezondheidszorg.

7 tips:

  1. Veronderstel geen basiskennis van het lichaam.
  2. Maak korte zinnen en gebruik eenvoudige woorden.
  3. Maak geen ‘uitstapjes’ in uw verhaal.
  4. Wees zo concreet mogelijk, vermijd abstracties en beeldspraak.
  5. Herhaal de belangrijkste punten.
  6. Laat de patiënt in eigen woorden herhalen wat u net verteld heeft.
  7. Sluit aan bij het taalgebruik van de patiënt. 

Meer tips op de website van Begrijp je lichaam.

Begrijp je lichaam

Begrijpjelichaam.nl is praktisch voorlichtingsmateriaal over het menselijk lichaam, zo ook over seksualiteit en voortplanting, waarin gebruik wordt gemaakt van eenvoudige anatomische afbeeldingen en teksten.

Professionals kunnen dit voorlichtingsmateriaal gebruiken om uitleg te gegeven en adviezen beter af te stemmen op patiënten die beperkt gezondheidsvaardig zijn. Deze patiënten missen vaak basiskennis over hun eigen lichaam en over behandelmethoden. Hierdoor begrijpen zij niet wat de hulpverlener zegt en waarom er bepaalde adviezen worden gegeven.

 

Bron: Begrijp je lichaam van Pharos

Andere handige websites: