Zoeken

Onbedoelde zwangerschap & abortus

Het is belangrijk om een vrouw en haar eventuele partner zo zorgvuldig mogelijk te begeleiden in het keuzeproces omtrent een onbedoelde zwangerschap. Daarnaast heeft de huisarts een belangrijke rol bij preventie van (herhaalde) onbedoelde zwangerschap en de nazorg bij een (herhaalde) zwangerschapsafbreking.

Onbedoelde zwangerschap

Cijfers

• 20% van de vrouwen is weleens onbedoeld zwanger geraakt.
• De meeste zwangerschapsafbrekingen vinden plaats tussen 25 en 30 jaar.
• Ruim de helft van het aantal zwangerschapsafbrekingen vindt plaats in de eerste zeven weken van de zwangerschap.
• Jaarlijks zijn er in Nederland ongeveer 20 vrouwen die kun kind afstaan voor adoptie.
• Tijdens het gesprek
• De leidraad huisartsen bij een onbedoelde zwangerschap helpt u om de vrouw te begeleiden in haar keuzeproces.
• Heeft uw cliënt meer hulp nodig? Twijfelt ze bijvoorbeeld over haar keuze? Dan kunt u haar doorverwijzen naar FIOM of Siriz.
o FIOM (088-126 49 00) – biedt hulp om een weloverwogen keuze te kunnen maken. Ze geven ook ondersteuning bij de verwerking van een abortus. Indien nodig verwijzen ze door naar een gespecialiseerde hulpverlener in de buurt.
o Siriz (0800-440 00 03) – biedt hulp bij het zelfstandig maken van een keuze. Ze baseren zich hierbij op christelijke waarden. Ze hebben ook de mogelijkheid om anoniem met een medewerker te chatten.
• Adressen van abortusklinieken vindt u op www.ngva.net/klinieken.

Goed om te weten

• Het aantal abortussen in Nederland behoort al decennia tot de laagste wereldwijd.
• Het abortuscijfer onder niet westerse groepen is hoger dan onder autochtone vrouwen. Vooral Antilliaanse en Surinaamse vrouwen en vrouwen uit sub-Sahara Afrika en Midden- en Zuid-Amerika lopen een hoger risico op ongewenste zwangerschap en kiezen vaker voor abortus.
• Er zijn verschillende manieren om de zwangerschap af te breken. Vrouwen kunnen kiezen voor een medicamenteuze of instrumentele behandeling. Dit hangt voor een groot deel af van hoeveel weken een vrouw zwanger is.

Abortus

Er zijn verschillende manieren om de zwangerschap af te breken. De keuze hangt voor een groot deel af van hoeveel weken een vrouw zwanger is.

Tot 7 dagen over tijd
De behandeling wordt uitgesteld, omdat er een kans is dat de behandeling nog niet lukt.

Zuigcurettage: 7 dagen tot 12 weken over tijd
Bij een zuigcurettage wordt de inhoud van de baarmoederholte met een heel dun plastic buisje leeggezogen. De baarmoedermond wordt gedesinfecteerd en plaatselijk verdoofd. Daarna wordt de baarmoedermond iets opgerekt zodat er een plastic zuigbuisje kan worden ingebracht. Met dit buisje wordt de vrucht weggezogen. Uw cliënt voelt dan waarschijnlijk een vrij hevige, maar korte menstruatiekramp. De hele ingreep duurt bij elkaar vijf tot vijftien minuten. Na afloop kan uw cliënt enkele dagen last hebben van buikkrampen. Ook kan zij bloed verliezen, ongeveer net zoveel als bij een normale menstruatie.

Abortuspil: tot 7 weken over tijd
De abortuspil bestaat uit twee verschillende medicijnen. Op de eerste dag van de behandeling wordt een medicijn gegeven dat ervoor zorgt dat het zwangerschapshormoon niet meer werkt en de vrucht loslaat van de baarmoeder. Twee dagen later wordt een ander medicijn gegeven dat buikkramp veroorzaakt en een ‘miskraam’ opwekt. Dit kan een aantal uren duren. Bijwerkingen van de abortuspil kunnen misselijkheid, diarree en soms hevig bloedverlies zijn. Een voordeel van de abortuspil is dat uw cliënt tijdens de behandeling gewoon thuis kan zijn.

Vanaf 13 weken
Bij een zwangerschap vanaf dertien weken is de behandeling iets anders dan hiervoor. Er zijn verschillende methoden voor. Na deze ingreep is het vaak nodig om langer in de abortuskliniek te blijven om uit te rusten. Overnachten is vrijwel nooit nodig. Deze vorm van abortus is niet in alle klinieken mogelijk. Het staat vaak op hun website.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.