seksuele_levensloop

De seksuele levensloop

Genderdysforie + Conceptie t/m 5 jaar

  • Genderdysforie + Conceptie t/m 5 jaar

    Niet alle kinderen gaan zich op deze leeftijd steeds meer volgens de eigen sekserol gedragen. Sommige gedragen zich juist steeds meer gender atypisch. Bijvoorbeeld in voorkeur voor kleding, spel of vrienden. Wanneer een kind een sterk gevoel van onbehagen heeft over het eigen biologische geslacht, spreekt men van genderdysforie. Deze kinderen geven soms zelf aan dat ze zich niet als het geboortegeslacht voelen of dat ze liever van het andere geslacht willen zijn.