seksuele_levensloop

De seksuele levensloop

Genderidentiteit en genderrol + Vroege adolescentie (12 tot en met 14 jaar)

  • Genderidentiteit en genderrol + Vroege adolescentie (12 tot en met 14 jaar)

    Jongeren zijn cognitief prima in staat om te begrijpen dat een jongen die zich ‘meisjesachtig’ gedraagt wel een jongen is. Toch neemt in deze levensfase de sociale druk om aan genderspecifieke normen te voldoen toe. Deze normen worden ook steeds meer op seksuele relaties toegepast. Meisjes horen zich afwachtend op te stellen en waar nodig grenzen aan te geven. Van jongens wordt juist verwacht dat ze altijd zin hebben en het initiatief nemen tot seksuele contacten. Deze verwachtingen belemmeren zowel jongens en meisjes in het maken van vrije keuzes. Voor jongens is het lastiger om grenzen aan te geven. Meisjes zijn zich vaak juist nauwelijks bewust van de eigen wensen.