seksuele_levensloop

De seksuele levensloop

Wetgeving + Vroege adolescentie (12 tot en met 14 jaar)

  • Wetgeving + Vroege adolescentie (12 tot en met 14 jaar)

    Seksuele contacten met jongeren onder de 16 jaar zijn in principe strafbaar. Bij vrijwilligheid, een gering leeftijdsverschil en een affectieve relatie worden ze echter zelden bestraft. Het maken, in bezit hebben en verspreiden van beelden van seksuele gedragingen van jongeren van deze leeftijd is strafbaar. Voor een abortus is toestemming nodig van een van de ouders of wettelijk voogd. Een meisje dat zonder toestemming van een ouder of wettelijk voogd een abortus wil, kan naar de huisarts of contact opnemen met een abortuskliniek. Een speciale hulpverlener zet in een gesprek de voor- en nadelen op een rijtje, bespreekt de mogelijkheden en helpt met het nemen van een beslissing.