seksuele_levensloop

De seksuele levensloop

Seksueel geweld + Vroege adolescentie (12 tot en met 14 jaar)

  • Seksueel geweld + Vroege adolescentie (12 tot en met 14 jaar)

    3,7% van de jongens en 6,7% van de meisjes van 12 tot 14 jaar is wel eens gedwongen tot seksuele handelingen. Jongeren die voor hun 14e geslachtsgemeenschap hebben, worden hier ruim 2 keer zo vaak toe overgehaald of gedwongen dan oudere jongeren. Jongens tot 13 jaar zeggen relatief vaak dat ze het doen omdat iedereen het doet. Vroeg-adolescenten voelen zich bij het vrijen vaker slecht op hun gemak, ze laten minder vaak merken wat ze fijn vinden en vragen minder vaak aan de partner wat hij of zij lekker vindt. Ook op internet vormen 12- tot 14-jarigen – vooral meisjes - een kwetsbare groep.