seksuele_levensloop

De seksuele levensloop

Seksuele oriëntatie + Vroege adolescentie (12 tot en met 14 jaar)

  • Seksuele oriëntatie + Vroege adolescentie (12 tot en met 14 jaar)

    Jongeren die een niet-heteroseksuele oriëntatie ontwikkelen worden zich in deze levensfase vaak wel bewust van hun gevoelens voor seksegenoten. Deze jongeren kunnen te maken krijgen met negatieve opvattingen van leeftijdsgenoten over homoseksualiteit. Homonegativiteit is in deze levensfase hoger dan onder jongeren die ouder zijn.