seksuele_levensloop

De seksuele levensloop

Biopsychosociale context + Midden adolescentie (15 tot en met 18 jaar)

  • Biopsychosociale context + Midden adolescentie (15 tot en met 18 jaar)

    Het lichaam blijft veranderen na de puberteit. Meisjes groeien door tot 17 jaar en jongens tot 19 jaar. Aan het begin van deze levensfase gedragen jongeren zich nog heel sociaal wenselijk. Ze zijn erg gevoelig voor kritiek en afwijzing. Dit neemt pas vanaf 17 of 18 jaar af. Jongeren krijgen dan meer inzicht in wie ze zijn en gaan anderen beter begrijpen. Het losmakingsproces van de ouders gaat door in deze levensfase. Leeftijdsgenoten blijven een even grote rol spelen. Een eventuele vaste partner wordt steeds belangrijker, bijvoorbeeld als bron voor sociale steun. Uitgaan wordt voor veel jongeren een belangrijk onderdeel van hun sociale leven. Veel jongeren gebruiken daarbij alcohol en/of drugs.