seksuele_levensloop

De seksuele levensloop

Seksueel geweld + Midden adolescentie (15 tot en met 18 jaar)

  • Seksueel geweld + Midden adolescentie (15 tot en met 18 jaar)

    Onder meisjes van 15 tot en met 18 jaar komt veel seksueel geweld voor. 1 op de 5 meisjes van deze leeftijd heeft minstens een keer in haar leven seksueel geweld meegemaakt. Dit komt mogelijk doordat jongeren op deze leeftijd de risico’s van de keuzes die ze maken nog niet goed kunnen overzien. Ook de gevoeligheid voor sociale wenselijkheid is hoog. Door de beperkte ervaring interpreteren jonge meisjes gedrag van zichzelf of de ander minder snel als seksueel. Ook reageren ze soms minder snel op een bedreigende situatie. Door hun leefstijl komen ze mogelijk eerder in riskante situaties terecht dan volwassen vrouwen. Doordat veel sociaal contact plaatsvindt op internet, komt seksuele dwang ook online voor.