seksuele_levensloop

De seksuele levensloop

Seksueel geweld

 • Samenvatting

  3,7% van de jongens en 6,7% van de meisjes van 12 tot 14 jaar is wel eens gedwongen tot seksuele handelingen. Jongeren die voor hun 14e geslachtsgemeenschap hebben, worden hier ruim 2 keer zo vaak toe overgehaald of gedwongen dan jongeren die later starten. Ook op internet vormen 12- tot 14-jarigen – vooral meisjes - een kwetsbare groep. Onder meisjes van 15 tot en met 18 jaar komt veel seksueel geweld voor. 1 op de 5 meisjes van deze leeftijd heeft minstens een keer in haar leven seksueel geweld meegemaakt. Dit komt mogelijk doordat jongeren op deze leeftijd de risico’s van de keuzes die ze maken nog niet goed kunnen overzien. Ook de gevoeligheid voor sociale wenselijkheid is hoog. Door de beperkte ervaring interpreteren jonge meisjes gedrag van zichzelf of de ander minder snel als seksueel. Ook reageren ze soms minder snel op een bedreigende situatie. Onder jongeren van 19-24 is de prevalentie van seksueel geweld nog steeds hoog. Bij jongens zelfs hoger dan bij jongere jongens. De leefstijl van deze leeftijdsgroep levert meer risico's op. Ze gaan bijvoorbeeld meer uit, gebruiken daarbij alcohol of andere middelen en hebben wisselende partners. Boven de 25 neemt de prevalentie van seksueel geweld af.

 • Vroege adolescentie (12 tot en met 14 jaar)

  3,7% van de jongens en 6,7% van de meisjes van 12 tot 14 jaar is wel eens gedwongen tot seksuele handelingen. Jongeren die voor hun 14e geslachtsgemeenschap hebben, worden hier ruim 2 keer zo vaak toe overgehaald of gedwongen dan oudere jongeren. Jongens tot 13 jaar zeggen relatief vaak dat ze het doen omdat iedereen het doet. Vroeg-adolescenten voelen zich bij het vrijen vaker slecht op hun gemak, ze laten minder vaak merken wat ze fijn vinden en vragen minder vaak aan de partner wat hij of zij lekker vindt. Ook op internet vormen 12- tot 14-jarigen – vooral meisjes - een kwetsbare groep.

 • Midden adolescentie (15 tot en met 18 jaar)

  Onder meisjes van 15 tot en met 18 jaar komt veel seksueel geweld voor. 1 op de 5 meisjes van deze leeftijd heeft minstens een keer in haar leven seksueel geweld meegemaakt. Dit komt mogelijk doordat jongeren op deze leeftijd de risico’s van de keuzes die ze maken nog niet goed kunnen overzien. Ook de gevoeligheid voor sociale wenselijkheid is hoog. Door de beperkte ervaring interpreteren jonge meisjes gedrag van zichzelf of de ander minder snel als seksueel. Ook reageren ze soms minder snel op een bedreigende situatie. Door hun leefstijl komen ze mogelijk eerder in riskante situaties terecht dan volwassen vrouwen. Doordat veel sociaal contact plaatsvindt op internet, komt seksuele dwang ook online voor.

 • Late adolescentie (19 tot en met 24 jaar)

  De prevalentie van seksueel geweld is nog steeds hoog in deze levensfase. Bij jongens zelfs hoger dan bij jongere jongens. Bij meisjes iets lager dan in de voorgaande leeftijdsgroep, maar nog wel hoger dan onder vrouwen van 25 jaar en ouder. Mogelijk kunnen jongeren in deze leeftijdsfase de risico’s van bepaalde keuzes niet zo goed overzien. Ook levert hun leefstijl  meer risico's op dan bij mensen die ouder zijn. Ze gaan bijvoorbeeld meer uit, drinken veel alcohol en hebben wisselende partners.

 • Volwassenheid (25 tot en met 39 jaar)

  Minder vrouwen worden slachtoffer van seksueel geweld dan in de vorige leeftijdsgroep. 1,1% van de mannen en 1,6% van de vrouwen maakte het afgelopen jaar seksueel geweld mee. Huiselijk geweld in brede zin komt veel vaker voor. Naar schatting worden jaarlijks in Nederland 160.000 tot 200.000 personen slachtoffer van huiselijk geweld. Hiervan is ongeveer twee derde vrouw en een derde man. Van alle slachtoffers van huiselijk geweld is de helft tussen de 18 en 40 jaar. Driekwart van de gevallen van huiselijk geweld betreft (bedreiging met) lichamelijk geweld, in 8% van de gevallen gaat het om seksueel geweld.