seksuele_levensloop

De seksuele levensloop

Reproductieve gezondheid + Late adolescentie (19 tot en met 24 jaar)

  • Reproductieve gezondheid + Late adolescentie (19 tot en met 24 jaar)

    De meeste laat-adolescenten willen (nog) geen kinderen. Driekwart van de meisjes gebruikt anticonceptie, meestal de pil. Het abortuscijfer onder meisjes is in deze levensfase het hoogst. Dat komt door de hoge mate van seksuele activiteit en de lage kinderwens. De piek ligt rond 21 jaar. Meisjes uit deze leeftijdsgroep melden zich net als zwangere tieners later aan bij prenatale zorg. Ook gebruiken ze minder vaak foliumzuur, roken ze vaker tijdens en na de zwangerschap en geven ze minder vaak borstvoeding dan moeders van 25 jaar en ouder. De kans op zuigelingensterfte is bij kinderen van jonge twintigers iets lager dan bij tienermoeders, maar nog wel hoger dan bij moeders van 25 jaar en ouder.