seksuele_levensloop

De seksuele levensloop

Reproductieve gezondheid + Volwassenheid (25 tot en met 39 jaar)

  • Reproductieve gezondheid + Volwassenheid (25 tot en met 39 jaar)

    In deze levensfase is het anticonceptiegebruik lager, omdat 15% van de vrouwen zwanger is of wil worden. De pil wordt nog steeds het meest gebruikt, maar vanaf 35 jaar ook steeds vaker spiraal, condoom of sterilisatie (vooral van de man). Bij een onbedoelde zwangerschap kiezen vrouwen nu minder vaak voor een abortus. In 2009 was de vader gemiddeld 32,4 jaar en de moeder gemiddeld 29,4 jaar bij de geboorte van het eerste kind. Vanaf 30 jaar duurt het langer om zwanger te worden en daalt de kans dat het lukt aanzienlijk. Ook is de kans op een meerling groter wanneer de vrouw ouder is. Van de vrouwen die voor de eerste keer zwanger willen worden zoekt 20% medische hulp en ondergaat 10% een behandeling.