seksuele_levensloop

De seksuele levensloop

Reproductieve gezondheid + Midlife (40 tot en met 54 jaar)

  • Reproductieve gezondheid + Midlife (40 tot en met 54 jaar)

    Bij vrouwen neemt de vruchtbaarheid in deze levensfase af en houdt uiteindelijk helemaal op. Sommige vrouwen hebben hier moeite mee, zij voelen zich minder vrouwelijk en aantrekkelijk. Anderen vinden het vooral fijn dat ze niet meer ongesteld worden en zich niet meer druk hoeven te maken over anticonceptie. Na het 40e jaar neemt anticonceptiegebruik onder vrouwen snel af. Het percentage vrouwen dat boven de 40 jaar nog een kind krijgt is gestaag toegenomen sinds de jaren 80. Dat brengt wel meer risico's met zich mee. De kans op een miskraam is dan 50%. Ook de kans op een meerling, vroeggeboorte, kunstverlossing of aangeboren afwijking neemt toe.