seksuele_levensloop

De seksuele levensloop

Opvattingen en gevoelens + Late adolescentie (19 tot en met 24 jaar)

  • Opvattingen en gevoelens + Late adolescentie (19 tot en met 24 jaar)

    Negatieve gevoelens rondom seks nemen verder af en positieve gevoelens nemen toe. Deze leeftijdsgroep is behoorlijk tevreden over het seksleven. Slechts 2 tot 5% van de jongeren geeft aan dat seks voor hen omgeven is met gevoelens van schuld, schaamte of afkeer. Masturbatie wekt nog steeds de meeste schuldgevoelens op. Naast leeftijd is religie een belangrijke voorspeller van waarden en normen op het gebied van seks. Christelijke en islamitische jongeren rapporteren meer gevoelens van schuld en schaamte. Zij geven ook minder vaak aan dat ze seks belangrijk vinden of van alles uit willen proberen. Bij de jongeren die op deze leeftijd nog maagd zijn, is de meest genoemde reden dat het er gewoon nog niet van gekomen is. Daarnaast wil 24% van de jongens en 35% van de meisjes uit deze groep eerst trouwen voordat ze aan seks beginnen.