Parafiliën en hyperseksualiteit

Parafiliën zijn bijzondere seksuele voorkeuren voor bepaalde activiteiten of erotische doelen of objecten. Hyperseksualiteit is het veel bezig zijn met seks, alleen of met anderen. Als iemand hier plezier aan beleeft, en de persoon zelf of een ander er geen last van heeft, is er niets aan de hand. Het wordt pas een probleem als de persoon zelf er onder lijdt of als het een ander schade doet.

Parafilie 

Een parafilie is een ongewone, atypische seksuele interesse of voorkeur voor bepaalde activiteiten of bepaalde erotische doelen op objecten. De seksuele opwinding is intens en komt herhaaldelijk terug, en uit zich in fantasieën, drang of handelingen. Voorbeelden zijn:

 • Voyeurisme: het kijken naar een nietsvermoedende persoon die naakt is, zich aan het uitkleden of seksueel actief is.
 • Exhibitionisme: het tonen van de eigen genitaliën aan een nietsvermoedend persoon.
 • Frotteurisme: het aanraken van of aanwrijven tegen een niet ermee instemmende persoon.
 • Seksueel sadisme: het veroorzaken van lichamelijk of psychisch leed bij een ander.
 • Seksueel masochisme: het zelf vernederd, geslagen of vastgebonden worden, of op een andere manier tot lijden worden gebracht.
 • Fetisjisme: het gebruik van voorwerpen of een zeer specifieke focus op een niet-genitaal lichaamsdeel.
 • Transvestie: cross-dressing, dwz het stileren van je lichaam volgens conventies die met de andere sekse geassocieerd worden.
 • Pedofilie: seksueel opwindende fantasieën, seksuele drang, of gedrag met betrekking tot seksuele handelingen met een kind of kinderen (tot 13 jaar). De persoon is minimaal 16 jaar oud en minstens 5 jaar ouder dan het kind of de kinderen.

Een parafilie hoeft geen probleem te zijn. Als iemand hier plezier aan beleeft, en de persoon zelf of een ander er geen last van heeft, is er niets aan de hand. Het wordt pas een probleem als de persoon zelf er onder lijdt of als het een ander schade doet.

Er is niet veel bekend over de mate van voorkomen van parafilieën in Nederland. Het meest recente onderzoek naar de seksuele gezondheid laat zien dat een kleine groep mensen een parafilie heeft. Verlangens naar sadomasochisme komen het meest voor, bij 4% van de mannen en 2% van de vrouwen. Twee procent van de mannen en 1% van de vrouwen brengt deze verlangens ook in de praktijk.

Hyperseksualiteit

Hyperseksualiteit wil zeggen: veel bezig zijn met seks, alleen of met anderen. Mensen melden zich bijvoorbeeld met de klacht dat ze ‘seksverslaafd’ zijn. Hoe vaak ‘veel bezig zijn met seks’ is, is echter arbitrair, en afhankelijk van allerlei factoren, zoals leeftijd en cultuur. Op zich is veel bezig zijn met seks geen probleem, zolang de persoon er zelf niet onder lijdt of er anderen mee tot last is.

Goed om te weten

 • We gaan er van uit dat iedereen seksualiteit of zijn of haar eigen wijze mag beleven, en zo vaak als hij of zij dat wil, zolang der persoon zelf of een ander er niet onder lijdt of schade ondervindt. Dit inzicht alleen kan mensen met een bijzondere seksuele voorkeur, of mensen die vinden dat ze veel bezig zijn met seks, helpen.
 • Het sociale taboe van veel parafilieën kan grote impact hebben op de kwaliteit van leven en iemands maatschappelijk functioneren, ook wanneer een persoon de parafilie niet ervaart als een stoornis.
 • In voorlichting over seksualiteit komen parafilieën en hyperseksualiteit nauwelijks aan bod. Goede informatie is belangrijk, niet alleen voor de betrokkenen, maar ook voor hun naasten.
 • Voor mensen met parafilieën die kunnen leiden tot strafbaar seksueel gedrag is het belangrijk dat zij geïnformeerd worden over de strafrechtelijke grenzen en de grenzen van het beroepsgeheim.

Voor publiek

 • Sense.info.
 • Stop it Now! (voor jongeren en volwassenen met pedofiele gevoelens of mensen die deze gevoelens vermoeden bij iemand in hun omgeving).

Voor professional