Psychische problemen en seksualiteit

Een bevredigend seksleven kan een positief effect hebben op het welzijn van mensen met psychische problemen. Maar over het algemeen ervaren mensen met psychische problemen juist meer seksuele problemen en zijn zij minder tevreden over hun seksuele leven in vergelijking tot de algehele bevolking.

Invloed psychische klachten op seksualiteit

Mensen met psychische problemen kunnen sneller angstig of achterdochtig zijn in relaties, of hebben geen interesse in seks door afgevlakte emoties, somberheid of gebrek aan energie. Ook hebben ze vaker moeite met sociale contacten waardoor een relatie aangaan of onderhouden problematisch wordt. Stigma speelt daarbij ook een rol. Medicatie kan seksueel functioneren beïnvloeden; bijwerkingen kunnen leiden tot libidoverlies, erectie- en orgasmeproblemen.

Veel mensen met ernstige psychische problemen hebben in het verleden te maken gehad met traumatische ervaringen, waaronder seksueel misbruik. De impact hiervan op het latere seksuele functioneren en het aangaan van relaties kan erg groot zijn.

Klachten op relationeel of seksueel gebied kunnen leiden tot frustraties, meer gevoelens van eenzaamheid, minder zelfvertrouwen en een minder positief zelfbeeld. Seksuele problemen versterken de psychiatrische problemen dan ook in veel gevallen.

Grote onvervulde zorgbehoefte

Slechts 30% van de mensen met psychische problemen met een hulpvraag rond seksualiteit krijgt gepaste hulp. Zorgverleners denken vaak dat mensen zelf wel om hulp vragen, maar dat is niet het geval. 80% van de mensen met psychische problemen geeft aan er niet zelf over te beginnen, terwijl verreweg de meeste wel graag over seksualiteit willen praten als de zorgverlener er over begint. Laat cliënten daarom altijd weten dat psychische problemen tot seksuele klachten kunnen leiden en geef aan dat seksualiteit een onderwerp is waarover gesproken kan worden.

Tijdens een gesprek

  • Kies een gepast moment om over seksualiteit te beginnen. Ambulante intakes, groepsgesprekken in klinische of woonsettings of behandelplanbespreking kunnen goede momenten zijn.
  • Informeer altijd naar seksueel functioneren, ongeacht sekse, leeftijd, culturele achtergrond of aandoening.
  • Laat bij het voorschrijven van medicatie weten als bijwerkingen tot seksuele klachten kunnen leiden. Dit voorkomt frustraties en vergroot de therapietrouw.
  • Bied aan het gesprek over seksualiteit op een ander moment te voeren als uw cliënt er nog niet aan toe is.

Voor u als professional (& bronnen)