Zoeken

Seksualiteit bespreken

Het bespreken van seksualiteit kan zowel voor de cliënt als voor de zorgprofessional lastig zijn, maar is wèl belangrijk voor de bevordering van seksuele gezondheid.

Volgend thema Seksuele levensloop

Door seksualiteit op een proactieve en uitnodigende manier te bespreken met je cliënten, draag je bij aan een cultuur waarin praten over seksualiteit normaal is. Je helpt taboes te doorbreken, waardoor mensen minder last hebben van schaamte en vooroordelen. Hierdoor verlaag je de drempel voor cliënten om hulp te vragen bij zorgen, problemen of andere vragen rond seksualiteit.

Aandacht voor seksualiteit draagt ook bij aan de preventie van soa’s en ongewenste zwangerschap. Ook in het signaleren van seksueel geweld en het doorverwijzen naar hulpinstanties kun je als zorgprofessional een belangrijke rol spelen.

Al voordat je in gesprek gaat, kan je al uitdragen dat seksualiteit onderdeel is van welzijn en gezondheid en dat het normaal is om hierover te praten:

Hoe normaliseer je praten over seksualiteit?

 

Seksualiteit is een onderdeel van gezondheid, net zoals gezond eten, bewegen en slapen. Een gezonde benadering en beleving van seksualiteit draagt bij aan het welzijn van de mens.

Het belang van seksualiteit bespreken

Ziekte, medicijnen en psychische klachten kunnen een grote impact hebben op seksueel plezier en functioneren. Informatie hierover kan een hoop frustraties over verdere problemen voorkomen.

Gezonde cliënten

Een open houding over seksualiteit kan de vertrouwensband tussen jou en je cliënt versterken. Als een cliënt ervaringen met seksueel geweld heeft, kan dit effect hebben op zijn of haar relatie met jou. Cliënten kunnen zich wantrouwend of juist te afhankelijk opstellen. Voor goede zorg aan deze cliënten is het belangrijk dat je dit bespreekbaar maakt.

Goede relatie met je cliënten

Cliënten vinden het vaak lastig om in een gesprek met een zorgprofessional over seksualiteit te beginnen. Ook weten ze niet altijd wat je voor hen kunt betekenen. Hierdoor blijven zij langer met vragen en problemen rondlopen dan nodig is. Zo krijgt slechts 6% van de mensen met een seksueel probleem professionele hulp. Door te laten merken dat je openstaat voor een gesprek over seksualiteit en er ook zelf proactief naar te vragen, kun je je cliënten over de drempel helpen.

Tevreden cliënten

Door seksualiteit bespreekbaar te maken, draag je bij aan een cultuur waarin praten over seksualiteit normaal is. Je kunt helpen taboes te doorbreken, waardoor mensen minder last hebben van schaamte en vooroordelen. Dat geldt in het bijzonder voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en jongeren of ouderen in een instelling. Zij zijn vaak afhankelijk van hun verzorgers en begeleiders om ruimte en mogelijkheden te creëren voor een seksueel actief leven. Door hen deze ruimte te bieden maak je een positieve seksualiteitsbeleving mogelijk.

Positieve seksualiteitsbeleving en open cultuur

De meeste zorgprofessionals zien seksualiteit als een vanzelfsprekend thema binnen hun werk. Als je hier op een professionele manier over kunt praten, zul je minder handelingsverlegenheid ervaren. Dit leidt tot minder ongemakkelijke momenten, zowel voor jou als je cliënt.

Versterken professionele vaardigheden

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.