Zoeken

Cultuursensitief werken

Elke cliënt neemt zijn of haar eigen taal, cultuur, ziektebeleving en gebruiken mee naar de spreekkamer. Seksuele gewoontes verschillen per cultuur, net als opvattingen over bijvoorbeeld anticonceptie, vruchtbaarheid, man-vrouw verhoudingen, maagdelijkheid, abortus of homoseksualiteit. Hoe ga je hier als zorgverlener mee om?

Door de culturele visie en de beleving van de cliënt ruimte te geven, krijg je zicht op de context waarbinnen de zorgvraag valt. Dit verbetert niet alleen de communicatie met de cliënt, maar geeft je ook inzicht in belemmeringen én kansen voor adequate zorg.

1. Bewust zijn van eigen normen en waarden

Ook jij als zorgverlener neemt je eigen taal, woordkeuze, cultuur, normen en waarden en gebruiken mee naar de spreekkamer. Wees je hiervan bewust, maar laat merken dat je openstaat voor andere opvattingen. Focus op de overeenkomsten in plaats van op de verschillen. Praten over seksualiteit is voor veel mensen niet vanzelfsprekend, ongeacht de achtergrond.

2. Weten wat kan spelen in bepaalde culturen

Heb je veel mensen uit bepaalde culturen in je praktijk? Verdiep je in deze culturen en ga in gesprek met mensen over hun opvattingen en gebruiken rond seksualiteit. Waar lopen ze tegenaan en welke oplossingen zien zij zelf? Hiervoor kun je bijvoorbeeld gebruik maken van het culturele interview.

Ook al weet je het een en ander over de culturele achtergrond van de cliënt, benader de cliënt wel als individu, zonder vooroordelen. Stel je belangstellend op naar de cliënt, diens achtergrond, gebruiken en opvattingen.

3. Helder maar sensitief communiceren

Neem de tijd om een duidelijke hulpvraag op tafel te krijgen, bouw een vertrouwensband op. Toets regelmatig of jullie elkaar goed begrijpen. Het helpt om eerst te vragen naar feiten, vervolgens naar meningen en dan pas naar gevoelens. Stel je nieuwsgierig op en vraag hoe je cliënt tegen bepaalde aspecten van seksualiteit aankijkt. Geef aan dat een cliënt ervoor mag kiezen om vragen niet te beantwoorden.

Wees niet te snel expliciet in je woordgebruik.  Zorg zo nodig voor een professionele tolk. Seksualiteit is een te intiem onderwerp om door een familielid of bekende te laten vertalen. Het kan zijn dat de cliënt liever een vrouwelijke of juist een mannelijke hulpverlener heeft, vraag daarnaar. Benadruk de vertrouwelijkheid van het gesprek en je beroepsgeheim.

4. De cliënt als partner in de zorg beschouwen

Geef informatie over de verschillende mogelijkheden zonder zelf opties uit te sluiten. Een cliënt heeft recht om een keuze te maken uit alle opties, benadruk dat recht ook. Cliënten weten zelf heel goed wat het beste bij hen past en kennen hun eigen lijf en levenswijze als geen ander. Sluit aan bij gebruiken die in een cultuur al bestaan en respecteer de gebruiken. Respecteer de keuze van een cliënt.

Een lesbische vrouw kan ervoor kiezen niet bij haar familie uit de kast te komen omdat ze geen ruzie wil of een man kan geen sterilisatie willen omdat dit hem in zijn ogen minder man maakt. Hier kun je doorvragen naar de betekenis van mannelijkheid, mythes ontkrachten en de cliënt de juiste informatie geven. Motiveer de cliënt te praten over seksuele en relationele problemen, met een hulpverlener of binnen de eigen gemeenschap.

Meer info

Wil je meer handvatten voor het cultuursensitief bespreken van seksuele gezondheid met migranten?

Seksualiteit bespreken met asielzoekers en statushouders

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.