Zoeken

Seksualiteit bespreken met jongeren

Wat is belangrijk in een gesprek over seksualiteit met jongeren?

80% van de jongeren durft niet met hun huisarts te praten over vrijen. Hoewel we daar geen cijfers over hebben, kunnen we aannemen dat ze dit ook bij andere zorgprofessionals lastig vinden. Jongeren geven aan dat ze seksualiteit te persoonlijk vinden om met een vreemde te bespreken, dat ze niet graag over hun eigen ervaringen praten, ze de huisarts niet vertrouwen of zich schamen. Hoe maak jij het voor hen gemakkelijker?

8 tips om met jongeren over seksualiteit te praten

1. Zorg voor een veilige en prettige sfeer

De jongere moet zich op zijn of haar gemak voelen bij dit onderwerp. Het kan ook fijn zijn om elkaar niet direct aan te hoeven kijken. Je kan bijvoorbeeld de stoelen tijdens een gesprek in plaats van tegenover elkaar naast elkaar zetten.

2. Benadruk beroepsgeheim

Vertel de jongere dat je niet met zijn of haar ouders hierover zult praten.

3. Begin met een algemeen praatje

Jongeren vinden het zelf lastig om vragen over seksualiteit te stellen. Een algemeen praatje over seksualiteit heeft een drempelverlagende werking. Dat maakt het makkelijker voor jongeren om zelf vragen te stellen. Ook als ze dat niet doen, krijgen zo toch informatie zonder dat ze persoonlijk hoeven te worden.

4. Maak bruggetjes

Jongeren hebben veel vragen over seksualiteit en alles wat daar mee te maken heeft. Je kan dit gebruiken om ook andere onderwerpen aan de orde te stellen, zoals anticonceptie en grensoverschrijdend gedrag.

5. Respecteer hun privacy

Veel jongeren hebben behoefte aan privacy. Respecteer dat, maar ga een gesprek niet uit de weg. Licht ook toe waarom je bepaalde vragen stelt.

6. Neem de jongere serieus

Neem vragen en zorgen serieus en geef jongeren de ruimte om hun verhaal te vertellen. Vraag door naar feiten, beleving, context en achterliggende motivaties of redenen voor het seksuele gedrag van de jongere. Leg uit dat dit belangrijk is om de situatie goed in beeld te krijgen. Blijf respectvol en luister zonder een oordeel te geven.

7. Gebruik humor

Je hoeft niet altijd serieus te zijn bij dit onderwerp: een beetje humor haalt de spanning eraf!

8. Verwijs door als het niet klikt

Soms klikt het met de ene jongere gewoon beter dan met de andere. Juist bij een gesprek over relaties en seksualiteit kan dit belangrijk zijn. Als deze klik ontbreekt en je merkt dat een jongere bij jou dichtklapt bij vragen over dit onderwerp, kan je de jongere doorverwijzen naar een collega, de chat of mail van de Sense-infolijn of het Sense-spreekuur.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.