Zoeken

Seksualiteit bespreken met kinderen en ouders

Wat is belangrijk in een gesprek met kinderen en hun opvoeders?

Kinderen doorlopen vanaf jonge leeftijd een seksuele ontwikkeling. Als zorgprofessional kan je ouders hierover informeren en begeleiding bieden. Maar hoe maak je seksualiteit bij hen bespreekbaar?

8 tips om met ouders over seksualiteit te praten

1. Maak duidelijk dat dit thema van belang is voor een gezonde ontwikkeling van het kind en wat jouw rol hierin kan zijn

Geef aan dat je met jouw vakkennis kunt helpen bij achterhalen van oorzaken en het vinden van oplossingen voor problemen rondom de seksuele ontwikkeling. Zo maak je duidelijk dat een gesprek over seksualiteit een doel heeft en dat je niet zomaar uit nieuwsgierigheid erover begint.

2. Leg uit dat kinderen vanaf jonge leeftijd een seksuele ontwikkeling doorlopen

Stel proactief vragen over de seksuele ontwikkeling tijdens de contactmomenten. Ouders maken zich hier soms onnodig zorgen over, of weten niet welk gedrag gezond of risicovol is. Met goede voorlichting en advies over de seksuele ontwikkeling van kinderen kunnen ouders vaak al gerustgesteld worden.
Voorbeelden:

  • Op deze leeftijd is het normaal om seksuele spelletjes met andere kinderen te spelen. Ziet u dit ook bij uw kind?
  • Maakt u zich wel eens zorgen over de seksuele ontwikkeling van uw kind?

3. Neem de zorgen van ouders serieus

Geef ouders de ruimte om hun verhaal te vertellen. Vraag door naar feiten en observeerbaar gedrag van het kind. Leg de ouders uit dat je dit doet om de situatie goed in beeld te krijgen.
Hoe kun je reageren op zorgen van ouders?
Voorbeelden:

  • Leg uit dat het seksuele gedrag veelvoorkomend is en een functie heeft voor het kind.
  • Vertel ouders dat het seksuele gedrag meestal na verloop van tijd weer over gaat.
  • Informeer ouders over relevante criteria om te beoordelen of seksueel gedrag normaal en toelaatbaar is.

4. Vertel de ouders in welke ontwikkelingsfase het kind zich bevindt

Leg ook uit wat voor die fase geschikte gespreksonderwerpen zijn.

5. Vraag of en hoe ouders ondersteund willen worden

Geef tips over het stellen van regels en begeleiding van de seksuele ontwikkeling.

6. Leg uit wat je doet

Geef bij lichamelijk onderzoek zowel de ouders als de kinderen uitleg waarom je bepaalde handelingen verricht.

7. Respecteer de opvattingen van de ouders

Wees er bewust van dat sommige ouders, met name gelovige ouders, zorgen en vragen over de seksuele ontwikkeling van hun kind liever niet bespreken als hun kind er bij is.

8. Verplaats je in het kind

Kinderen tot acht jaar stellen zelf vaak nog zonder schroom vragen aan hun ouders over seksualiteit. Vanaf een jaar of acht kan dit omslaan en kunnen kinderen zich meer schamen voor deze vragen. Kinderen zijn zich op deze leeftijd meer bewust van sociale normen (seks is privé) en krijgen meer behoefte aan privacy.

Bron: JGZ-Richtlijn seksuele ontwikkeling 0 – 23 jaar

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.